Tag Archives: NIBOR

Oslo ABM – SBBI06 PRO – Nytt l?n til notering

Oslo ABM – SBBI06 PRO – Nytt l?n til notering

Nytt l?n til notering p? Oslo ABM 19.04.2010 L?nets Navn: Bien Spb AS 10/13 FRN Ticker: SBBI06 PRO ISIN: NO0010571656 Segment: OABM Sektor: OAB1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK L?nebel?p: 105 mill, ?pent l?n Forfallsdato: 16.04.2013 Rente: 3,13% p.a. (3 mnd NIBOR + 0,75% p.a.) Renteb?rende f.o.m.: 16.04.2010 DOL Classification Group (liste):ABI Tilretteleggere: Swedbank Markets Oslo Source: Millistream…

MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIM?RINNSIDERE

Nytt l?n til notering p? Oslo ABM 15.04.2010: L?nets Navn: H?land Sparebank 10/15 FRN Ticker:HSPG01 PRO TIDM:H125 Segment:OABM Sector code:OAB1 L?nebel?p: NOK 150 mill, ?pent l?n Forfallsdato: 23.03.2015 Rente: 3,39% p.a (3 mnd NIBOR + 1,10% p.a.) Renteb?rende f.o.m.: 23.03.2010 Tilrettelegger:Swedbank Markets Oslo ISIN nr.: NO0010566797 Country of register: NO-Norway Segment:OABM Trading Currency:NOK Source: Millistream…

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

Norwegian Property ASA har kj?pt p?lydende NOK 5 millioner i eget obligasjonsl?n NO 0010564412. Etter tilbakekj?pet er det NOK 170 millioner utest?ende i l?net som har forfall i mars 2012 og l?per med en rente p? NIBOR pluss 2,75 prosent. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12…
Top