Tag Archives: Nils Selte

Meldepliktig handel Oslo, 6. september 2010

Meldepliktig handel Oslo, 6. september 2010

Canica Invest AS har den 6. september 2010 ervervet 27.830 aksjer i Komplett ASA. Aksjene er ervervet til kurs NOK 42,7945. Canica Invest AS eier fra f?r 10.499.192 aksjer i Komplett ASA. Etter gjennomf?ringen av ervervet eier Canica Invest AS 10.527.022 aksjer i Komplett ASA, tilsvarende 62,81 % av selskapets aksjekapital og stemmer.…
Top