Tag Archives: Norges Bank

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Nordmenn t?ler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om s?rlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet. Tidligere unders?kelser fra nettbanken Nordnet har vist at nordmenn ikke bekymrer seg over sin egen ?konomi og vi tror heller ikke at gjeldskrisen i s?r Europa vil p?virke oss i s?rlig grad.…

Norges Bank burde ventet

sier NHOs sjef?konom Tor Steig. Med den sterke kronen og st?rre usikkerhet i europeisk ?konomi burde Norges Bank ventet med ? sette opp renten denne gang. Lav rente i euro-omr?det kombinert med s?rnorske rente?kninger vil ramme Norges konkurransekraft. Bedriftene sier selv at en ansvarlig ?konomisk politikk som bidrar til lavt renteniv?…

S&P endrer Norske Skogs kredittrating til B fra B+

Langvarig, men moderat lavkonjunktur Aktiviteten i norsk ?konomi vil trolig fortsette ? ta seg opp, men noenklar konjunkturoppgang er ikke ventet f?r rundt ?rsskiftet 2012/13. Detligger dermed an til ?kt arbeidsledighet og moderat l?nnsvekst i flere ?rframover. Finanskrisen, som slo inn med full tyngde h?sten 2008, bidro til et megetkraftig fall i internasjonal ?konomi og forsterket den norskekonjunkturnedgangen.…
Top