Tag Archives: Norske Boligbyggelag

Ny administrerende direkt?r i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Ny administrerende direkt?r i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Thor Eek er ansatt som administrerende direkt?r i NBBL. Eek har v?rt konstituert i stillingen siden februar. Han har 20 ?rs fartstid i NBBL. Han begynte i 1991 som juridisk konsulent, men tok tidlig over som leder av NBBLs advokatkontor. Senere har han som avdelingsdirekt?r i tillegg hatt ansvar for NBBLs organisasjonsavdeling.…

Norske Boligbyggelag satser p? milj?kort

(Oslo, 22. februar 2010) 450 000 medlemmer av 47 boligbyggelag inviteres til ? handle p? lag med naturen. Norske Boligbyggelag har inng?tt en avtale med Pangea om levering av milj?kredittkort i kombinasjon med dagens medlemskort. Pangea Ecocard er Norges mest milj?vennlige kredittkort, fordi 1 prosent av alle kj?p g?r til Stiftelsen Pangeas Milj?fond.…
Top