Tag Archives: NUF

Fra NUF til AS skattefritt ? en ny, gunstig mulighet

Fra NUF til AS skattefritt ? en ny, gunstig mulighet

Myndighetene har n? ?pnet for at flere av de over 17.000 NUF-selskapene i Norge skal kunne gj?res om til AS ? skattefritt. Dette har tidligere ikke v?rt mulig. I SKATTEFELLA Mange NUF-eiere har ?nsket ? omdanne selskapet til AS, men har v?rt skattefanget.…

Godkjent prospekt

Finansdepartementet foresl?r at sm? aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt. ? Forslaget inneb?rer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de sm? selskapene, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen. Forslaget inneb?rer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilk?r: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utf?rer mer enn 10 ?rsverk, f?r mulighet til ?…
Top