Tag Archives: Odd Arild Grefstad

Syv av ti arbeidstakere har innskuddspensjon

Innskuddbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor omfatter n? langt flere arbeidstakere i Norge enn ytelsesbaserte ordninger. Det sl?r Fafo fast i en rapport som tar for seg utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet i Norge. Fafo-rapporten » Tjenestepensjoner i endring» tar for seg utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge fra 2001 og de viktigste endringene frem til 2011.…
Top