Tag Archives: Ole Jacob Frich

Vekst og gode resultater fra KLP

Vekst og gode resultater fra KLP

KLPs fremgang fortsetter inn i 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. KLP er det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge. KLP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.…

2,4 milliarder til kundene

KLP avholder sin generalforsamling i Oslo (Thon Hotel Opera) tirsdag 7. mai. kl 16.00. Generalforsamlingen skal behandle styrets forslag til ?rsregnskap, samt ?rsberetning for selskapet og konsernet for 2012. KLPs generalforsamling best?r av i alt 171 delegater som er valgt fylkes- og regionvis fra hele landet.…
Top