Tag Archives: Per Gunnar Rymer

Kitron i drift med konsernl?sning fra IFS

Kitron i drift med konsernl?sning fra IFS

(Oslo, 10. november 2010) Northern Logistic Property ASA rapporter fortsatt positiv utvikling i virkelig verdi av investeringseiendommer – opp 34 millioner kroner i kvartalet. Resultat etter skatt ble 61 millioner kroner, mens kontantstr?m fra operasjonelle aktiviteter ble 35 millioner f?r endringer i arbeidskapital.…

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal 2010

Konsernet hadde driftsinntekter p? 127,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 239,5 millioner kroner i samme periode i 2009. Av dette var 16,0 millioner kroner knyttet til salg av Faktor Langbrygga 9 AS, 20,6 millioner kroner til modulfabrikken, 49,1 millioner kroner knyttet til hoteller, 17,4 millioner kroner til resorts og 10,6 millioner kroner til salg av boliger og fritidsboliger.…
Top