Tag Archives: PRISPRESS

Vi vil konkurrere p? kvalitet

Vi vil konkurrere p? kvalitet

Vi foresl?r at helseforetakene fastsetter en pris som gj?r at de f?r nok radiologiske tjenester i sitt budsjett. S? kan leverand?rer med offentlig godkjenning som r?ntgeninstitutt i regionen velge ? utf?re unders?kelser til denne prisen. Tor Ole Kjellevand, medisinsk sjef, Unilabs Norge Knut Korsbrekke, medisinsk sjef, Curato R?ntgen R?NTGENTJENESTER utenom sykehus utgj?r en stor og viktig del av det totale diagnostiske tilbudet.…
Top