Tag Archives: PSV

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap inng?tt f?lgende to befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS: En seks (6) ?rs kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med oppstart i april 2011. Driftsomr?det er Nordsj?en. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder.…

Siemens har lykkes med ? rense CO2

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap i Singapore, Skottland og Norge inng?tt avtale med STX OSV om bygging av 4 plattform supplyskip (PSV). I tillegg er der opsjon p? bygging av ytterligere 3 skip. Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings fl?tefornyelse og representerer en investering p?…
Top