Tag Archives: QFR

FIRMAATTEST -Q-FREE ASA

Det vises til b?rsmelding av 29. april 2010 ifm aksjekapitalutvidelse. Ny aksjekapital er NOK 22.893.863,80 fordelt p? 60.247.010 aksjer ? kr 0,38 pr. aksje. Kapitalen er i dag registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret. Vedlagt ny firmaattest. Trondheim 4. mai 2010. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Konsernsjef ?yvind Isaksen, mobil +47 905 59 401 Finansdirekt?r Roar ?stb?, mobil +47 932 45 175 Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverand?r av l?sninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkoverv?kning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettsh?ndhevelse samt parkering ?…

Aksjekapitalforh?yelse – Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 28. april 2010 vedtatt ? forh?ye aksjekapitalen i selskapet med NOK 73.308,84. Kapitalforh?yelsen gjennomf?res i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 192.918 nye aksjer p?lydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, n?r forh?yelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, ?ke fra NOK 22.820.554,96 til NOK 22.893.863,80 Aksjekapitalforh?yelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomf?ring av oppkj?pet av det nederlandske selskapet Dacolian B.V.(se b?rsmelding 14.august 2008).…
Top