Tag Archives: Singapore

Crowdsourcing Week Europe 2014: Young Achievers Program Opens Call for Students, Startups, & Young Leaders

Crowdsourcing Week Europe 2014: Young Achievers Program Opens Call for Students, Startups, & Young Leaders

Crowdsourcing Week is proud to announce a new program to highlight young achievers in the crowd economy from local regions around the world. Through the Young Achievers Program (YAP), we seek to ensure that promising up and comers are able to attend CSW conferences, no matter their financial ability, while recognizing and nurturing new talent and ideas.…

Goodtech moderniserer Akkats vannkraftverk

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap inng?tt f?lgende to befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS: En seks (6) ?rs kontrakt for PSV Far Symphony (2003, P105, 4.929 DWT) med oppstart i april 2011. Driftsomr?det er Nordsj?en. Kontrakten inneholder ytterligere opsjonsperioder.…

Siemens har lykkes med ? rense CO2

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap i Singapore, Skottland og Norge inng?tt avtale med STX OSV om bygging av 4 plattform supplyskip (PSV). I tillegg er der opsjon p? bygging av ytterligere 3 skip. Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings fl?tefornyelse og representerer en investering p?…
Top