Tag Archives: SMN

?rsregnskap 2009 til generalforsamling 14. april 2010

?rsregnskap 2009 til generalforsamling 14. april 2010

Vedlagt f?lger en liste over endelig tildeling av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN til prim?rinnsidere i SpareBank 1 SMN-konsernet og deres n?rst?ende i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Trondheim, 31. mars 2010. Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN: Finansdirekt?r Kjell Fordal tlf 905 41 672 Informasjonsdirekt?r Hans Tronstad tlf 941 78 322 DISCLAIMER These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.…

Aksjesalg til ansatte i AF

Vedlagt f?lger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN foretatt av prim?rinnsidere i SpareBank 1 SMN-konsernet og deres n?rst?ende i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Kj?p og salg av tegningsretter i oversikten fant sted 11.…

FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2009

SpareBank 1 SMN avholder representantskapsm?te 3. mars 2010. Se melding av 10. februar og 22. februar 2010. 5. mars 2010: SpareBank 1 SMNs egenkapitabevis handles eksklusive utbytte og eksklusive rett til ? motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen 22. mars 2010: Utbytte utbetales.…
Top