Tag Archives: Source Millistream Hug

F?rste kvartal 2010: Effektivisering og konseptutvikling

F?rste kvartal 2010: Effektivisering og konseptutvikling

NEAS ASA (NEAS) fortsetter den positive trenden og kan vise til bedre l?nnsomhet ogs? i f?rste kvartal 2010. For ? m?te ettersp?rselen i markedet bedre, satses det p? ?kt andel av egenproduserte tjenester. Samtidig forankrer nyopprettet divisjon selskapets sterke posisjon innen Facility Management.…

STATUS DEEP VENTURE

(Oslo 15. april 2010) Vedlagt f?lger EDBs ?rsrapport for 2010. Rapporten er ogs? tilgjengelig i norsk og engelsk versjon p? selskapets hjemmesider www.edb.com Tema for ?rets ?rsrapport er Praktisk Innovasjon: ?konomiske realiteter og langsiktige trender har endret innovasjonens karakter. Teknologi og globalisering har bidratt til ?…

Financial Friday: Eye on Dubai

Styremedlem i Northern Logistic Property ASA Merete Myhrstad har den 28. november 2009 tegnet aksjer for de tegningsretter hun er tildelt i den p?g?ende fortrinnsrettsemisjonen i Northern Logistic Property ASA, 779 aksjer til tegningskurs 12. Hennes beholdning av aksjer i selskapet forut for tildeling av tegnede aksjer er 2.487 aksjer og beholdning etter utdeling av tegnede aksjer vil bli 3.266 aksjer.…

Ex. dividend NOK 1 today

Vennligst se innkalling til ordin?r generalforsamling i Norwegian Property vedlagt. Generalforsamlingen avholdes tirsdag 4. mai 2010 kl 12.00 p? Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Innkallingen sendes til hver enkelt aksjon?r og er videre tilgjengelig p? selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no Skjema for p?melding og avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.…
Top