Tag Archives: Source Millistream Hug

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, mars 2010

Harmonisert konsumprisindeks for Noreg, mars 2010

Direktesalget utgjorde MNOK 193,0 (+ 2 %) sammenliknet med MNOK 188,8 for samme m?ned i 2009. I direktesalget inng?r omsetningen i salgskanalene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.dk, http://MPX.no»>MPX.no og http://inWarehouse.se»>inWarehouse.se Komplett-konsernet omsatte for MNOK 290,9 MNOK (- 6 %) i mars 2010 sammenlignet med MNOK 308,6 i samme m?ned i 2009.…

Yara utnevner ny leder av Industrisegmentet

Represesentantskap har i sine m?ter 24.11.2009 vedtatt f?lgende: Elektronisk dokumenter/elektronisk ?rsrapport Representantskapet vedtok f?lgende endring i vedtektenes kapittel 7, § 7 – 2: NY: § 7 – 2. Utsendelse av dokumenter som er lagt ut p? sparebankens nettsider N?r dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige p?…

?rlig oversikt 2009

?rsrapporten for Komplett ASA for 2009 er vedlagt p? www.newsweb.no Rapporten publiseres ogs? p? www.komplett.com Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1397984] Norsk arsrapport_2009: http:// Source: Millistream / Hug…
Top