Tag Archives: Source Millistream

Flagging av fullmakter Oslo, 7.april 2011.

Flagging av fullmakter Oslo, 7.april 2011.

I forbindelse med generalforsamling i Navamedic ASA som vil bli avholdt den 14.april 2011 har Bernt-Olav R?ttingsnes mottatt fullmakter for 1.655.051 aksjer. Dette tilsvarer 22,0 prosent av selskapets aksjer og stemmer. Bernt-Olav R?ttingsnes eier selv 58.700 aksjer og vil derfor representere totalt 1.713.751 aksjer, tilsvarende 22,7 prosent av aksjene og stemmene i Navamedic ASA.…

Q-FREE – ?RSREGNSKAP 2009

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 23. mars 2010 10.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,50. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 178.745. Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.…
Top