Tag Archives: TDC

KLP Eiendom kj?per TDC-eiendommen i K?benhavn

KLP Eiendoms danske datterselskap, KLP Ejendomme AS, har kj?pt det 81.000 kvadratmeter store eiendomskomplekset til TDC i K?benhavns Sydhavn, med adresse Teglholmsgate 1-3. Eiendommen kj?pes fra TDC Pensjonskasse og har Danmarks ledende telekomselskap (TDC) som leietaker. – Vi er meget tilfreds med v?r nye store investering i K?benhavn som passer godt inn i v?r portef?lje av kontor, hotell og kj?pesentereiendommer.…

TDC holder kursen i udfordrende marked

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en oms?tning i 1. kvartal p? DKK 4.103 mio., svarende til en fremgang p? 7% i forhold til samme periode sidste ?r. Stigningen kan henf?res til en positiv udvikling for alle hovedprodukter. Resultat af prim?r drift steg med 4% til DKK 1.305 mio.…
Top