del?rsrapporter articles

Konsumprisindeksen, per 15. mars 2010 Fortsatt oppgang i KPI

Konsumprisindeksen, per 15. mars 2010 Fortsatt oppgang i KPI

Auke i HKPI Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein oppgang p? 0,5 prosent fr? februar til mars 2010. Prisane p? elektrisitet auka mest, medan prisane p? b?ker gjekk kraftig ned, mykje grunna siste del av Mammutsalget. [Figur: Harmonisert konsumprisindeks] HKPI for Noreg var 112,4 (2005=100) i mars 2010, mot 108,5 i same m?nad ?ret f?r.…

Endelig resultat av emisjonene

Komplett ASA inngikk den 11. januar 2010 i en avtale med Paradigit Holding B.V. i Nederland om overdragelse av samtlige aksjer i Komplett B.V. Transaksjonen ble som planlagt gjennomf?rt 31. mars 2010. Komplett B.V.’s tre nettbutikker, www.komplett.nl, www.komplett.be og www.komplett.ie, er flyttet over p?…
Top