skattesp?rsm?l articles

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 2010

Fortsatt svak vekst i fastlands?konomien Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge ?kte med 0,1 prosent i 1. kvartal 2010. Konsumvekst i husholdningene og i offentlig forvaltning trakk opp, mens reduserte investeringer i Fastlands-Norge bidro til ? dempe veksten. Investeringene i oljevirksomheten – som utgj?r om lag en firedel av totale investeringer – vokste med n?r 3 prosent i 1.…
Top