DK

1.800 regnskaber: Transportsektor i tr?g fremgang

En ny analyse af de f?rste 1.776 regnskaber fra de danske transportvirksomheder vidner om en beskeden ?konomisk fremgang i sektoren. 53 procent af de unders?gte virksomheder tjente flere penge i seneste regnskabs?r end i forrige, og samlet set stiger indtjeningen med 13 procent.
Bag analysen st?r Spar Nord, som p? baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 1.776 regnskaber, som landets transportvirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i ?r, og som alle rummer mindst fem ?rs historik fra virksomhedens drift.
– Det er naturligvis positivt, at flertallet af de unders?gte transportvirksomheder i dag tjener flere penge, men det er bestemt ikke nogen prangende fremgang, vi er vidne til, lyder det fra aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.
Han h?fter sig ved, at det er store virksomheder som Torm A/S, A/S Storeb?lt og A/S ?resundsforbindelsen, der er med til at tr?kke hele sektorens indtjening op.
– Og n?r 47 procent af de unders?gte virksomheder oplever en tilbagegang i indtjeningen, s? vidner det om en branche, der bredt set er i status quo. Og s?dan har tilstanden i ?vrigt v?ret i flere ?r, tilf?jer han med henvisning til, at der i de seneste fem ?r har v?ret en ligelig fordeling af transportvirksomheder i indtjeningsm?ssig fremgang henholdsvis tilbagegang.
If?lge Proff.dk er der i dag 3.229 danske transportvirksomheder i drift med mindst fem ?rs historik, og dermed d?kker analysen 60 procent af de regnskabspligtige virksomheder i sektoren.
– Med godt halvdelen af de kvalificerede regnskaber i hus har vi nu et godt grundlag for at analysere p? sektoren som helhed. N?r vi ser p? de underliggende brancher, er billedet, at skibsfarten hvert ?r siden 2010 har haft tilbagegang i indtjeningen, mens det er kategorien af hj?lpevirksomheder, anf?rt af A/S Storeb?lt og A/S ?resundsforbindelsen, der samlet tr?kker sektoren op til en svag fremgang i 2013. Billedet af en sektor i status quo kan dog naturligvis stadig blive p?virket, hvis der kommer nogle voldsomme afvigelser fra gennemsnittet blandt de tilbagev?rende regnskaber, siger administrerende direkt?r Stefan Kercza fra Eniro Danmark, der st?r bag Proff.dk.
DTL: Nethandel skaber fremgang
I erhvervs- og arbejdsgiverforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL) genkender chef?konom Morten Pern? billedet af en svag, men trods alt positiv udvikling i sektoren.
– Vi kan blandt andet pege p? den ?gede internethandel som en del af forklaringen p?, at virksomheder inden for post- og kurertjenester oplever fremgang, uddyber Morten Pern? med henvisning til Danske Vogm?nds seneste konjunkturunders?gelse.
– Men ser vi generelt p? vognm?ndenes indtjening, s? er den kun blevet svagt forbedret siden lavpunktet i 2009, og forbedringen skyldes efter vores vurdering ikke mindst, at besk?ftigelsen er blevet tilpasset den lavere eftersp?rgsel, lyder det afsluttende fra Morten Pern?.
For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst:
Aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar Nord. Tlf. 9634 4202 eller [email protected]
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102 eller [email protected]
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller [email protected]
Om Regnskabsanalysen 2014
P? baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord ?rligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer p? virksomhedernes udvikling i resultat f?r skat, egenkapital og balance, s?dan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.
Analysen d?kker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden januar 2013 til juni 2013. Herfra fratr?kkes virksomheder med f?rre end fem ?rs regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbeg?ring.
Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus p? at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri og handel/detail.
Om Spar Nord
Med flere end 360.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 75 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de st?rste banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert ?r leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2013 et overskud f?r skat p? 670 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 125.000 aktion?rer.
For yderligere information se www.sparnord.dk
Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsv?rkt?j med fokus p? business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilg?ngeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med n?gletal og data omkring virksomheder og ledere ? alt sammen gratis.
Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.
For yderligere information se www.proff.dk
Om Eniro Danmark A/S
Eniro er en s?gevirksomhed, som indsamler, filtrerer og organiserer lokal information. Vores v?kst drives af brugernes ?gede mobilitet og multiscreen-anvendelse, hvor vi ligger i forkant med moderne teknologiske l?sninger. I mere end 100 ?r har Eniro hjulpet mennesker med at finde lokal information og virksomheder med at finde kunder. I dag er det en multiscreen-l?sning ? vores brugere s?ger informationer p? smartphones, tablets og desktop-computere. Mobilannoncering er den hurtigst voksende del af Eniros forretning. Eniro giver dig en smart genvej til det, du s?ger, hvor end du er eller skal hen.
Eniro er én af de st?rste lokale s?gevirksomheder i Norden. Eniro-gruppen har ca. 2.800 ansatte og har v?ret noteret p? Nasdaq OMX Stockholm siden 2000. I 2013 var Eniros oms?tning p? 3.660 mio. SEK.Mere end 80 procent af Eniro-gruppens oms?tning kommer fra digitale kanaler. Hovedkontoret ligger i Stockholm. L?s mere p? www.enirogroup.com.
Eniro Danmark udgiver blandt andet online- og mobils?getjenesterne Krak, Proff og De Gule Sider samt Mostrup Vejviser, Den R?de Lokalbog og Kraks Kortb?ger. I Danmark har Eniro ca. 400 ansatte.
Vedh?ftede filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy