Offentlig ?konomi

1 av 2 ?nsker seg helseforsikring av arbeidsgiver

09-05-2012 08:00 Storebrand En fersk unders?kelse viser at helseforsikring er den forsikringen flest ?nsker at arbeidsgiver betaler. 300 000 nordmenn har n? tegnet forsikringen, en ?kning p? nesten 30 prosent fra ?ret f?r.

En fersk unders?kelse viser at helseforsikring er den forsikringen flest ?nsker at arbeidsgiver betaler. 300 000 nordmenn har n? tegnet forsikringen, en ?kning p? nesten 30 prosent fra ?ret f?r.
Halvparten av norske arbeidstagere sier at de ville valgt helseforsikring dersom de fikk en type forsikring dekket av sin arbeidsgiver. Det viser en sp?rreunders?kelse Storebrand nylig har utf?rt i samarbeid med Norstat.
? Resultatene fra unders?kelsen harmonerer godt med den ?kte ettersp?rselen etter helseforsikring fra bedrifts-Norge, sier salgsdirekt?r i Storebrand Helseforsikring, Emma M?rtensson.
Helse- og uf?reforsikring p? topp
I unders?kelsen stilte vi f?lgende sp?rsm?l:
Hvis din n?v?rende eller kommende arbeidsgiver kunne betale en av disse forsikringene for deg, hvilken ville du da valgt?
Vi fikk f?lgende svar fra 1 000 respondenter:
Helseforsikring: 50 %
Uf?reforsikring: 34 %
Reiseforsikring: 3 %
Barneforsikring: 3 %
Vet ikke: 10 %
? At uf?reforsikring kommer p? andreplass, er betryggende. Dette er ogs? en meget viktig forsikring. Over en halv million arbeidstagere i privat sektor har ingen uf?reforsikring p? jobben. De har kun folketrygden som ?konomisk st?tte dersom de skulle bli alvorlig syke og ikke er i stand til ? jobbe mer, sier M?rtensson.
Reiseforsikring og barneforsikring ender p? en delt sisteplass med bare tre prosent.
? Vi tolker dette dit hen at helseforsikring er en forsikring mange ?nsker seg. Samtidig ser vi at har et beskjedent salg av helseforsikringer til privatpersoner. Det kan tyde p? at stadig flere forventer at arbeidsgiver skal s?rge for dette, sier hun.
Har solgt mer enn i hele fjor
Mens rundt 280 000 nordmenn n? st?r i helsek? merker Storebrand en stadig st?rre p?gang fra bedrifter som vil tegne helseforsikring for sine ansatte.
Tall fra Finansn?ringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at salget av helseforsikringer ?kte med 28 prosent fra 2010 til 2011, og n? er over 300.000 nordmenn forsikret mot helsek?. Mye tyder p? at ?kningen bare vil fortsette.
? Flere storkunder har tegnet helseforsikring for sine ansatte hos oss i ?r enn i hele fjor, forteller salgsdirekt?ren.
En av disse er Bergens-konsernet Rieber & S?n som nylig tegnet helseforsikring i Storebrand for alle de rundt 1000 ansatte.
? Vi opplever at helseforsikring er et attraktivt gode for v?re ansatte fordi de raskt f?r behandling ved sykdom. Samtidig gir det oss som arbeidsgiver en fordel ved at ansatte kommer raskere tilbake i arbeid, sier kommunikasjonsdirekt?r i Rieber & S?n Geir Mikalsen.

For mer informasjon:

Kristina Picard
Kommunikasjonssjef i Storebrand
Mobil: 901 89 809
E-post: [email protected]

Emma M?rtensson
Salgsdirekt?r i Storebrand Helseforsikring
Mobil: 464 88 616
E-post: [email protected]
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy