Marked

1 av 2 rektorer bekymret for trafikken rundt skolene

19-08-2013 10:42 If Skadeforsikring Mer enn halvparten av svenske rektorer anser at trafikksikkerheten rundt skolene er for d?rlig, viser en fersk unders?kelse. Nordmenn ?nsker kj?reforbud ved barneskolene, p?peker forsikringsselskapet If.

Mer enn halvparten av svenske rektorer anser at trafikksikkerheten rundt skolene er for d?rlig, viser en fersk unders?kelse. Nordmenn ?nsker kj?reforbud ved barneskolene, p?peker forsikringsselskapet If.
Den st?rste trafikkfaren utgj?r foreldre som leverer og henter barna med bil. P? svenske skoler som har innf?rt bilfri sone rundt skoleomr?det, oppleves trafikkmilj?et som betydelig sikrere enn hos de som ikke har en slik sone.
Redde rektorer
For sjuende ?r p? rad har If gjennomf?rt en unders?kelse blant rektorene ved Sveriges grunnskoler. Mer enn halvparten ? 55 prosent ? av rektorene svarer at trafikksikkerheten er et problem. Det er en ?kning p? 10 prosentpoeng siden i fjor. 6 av 10 rektorer mener foreldre som kj?rer til og fra skolen utgj?r den st?rste trafikkrisikoen ved deres skole.
Forsikringsselskapet If tror norske rektorer er p? linje med de svenske.
Mer enn hver femte svenske rektor har opplevd en trafikkulykke rundt skolen, og mer enn halvparten er redd for at barn skal bli skadd i trafikken p? skoleveien.
Bilnekt rundt skolen
I en sp?rreunders?kelse If Skadeforsikring gjennomf?rte i 2009 i Norge, ?nsket 53 prosent av befolkningen et kj?reforbud p? 200 meter rundt barneskolene. Unders?kelsen ble gjort blant 1900 nordmenn.
? 200 meter er en hypotetisk grense, og det kan v?re argumenter og praktiske utfordringer som tilsier b?de lengre og kortere grenser for biltrafikk rundt skoler. Poenget er imidlertid at et flertall i befolkningen ser problemene og ?nsker seg tryggere veier for de sm? og myke trafikantene i og rundt barneskolene, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver i If.
? ? se for seg at et kj?reforbud rundt blir innf?rt rundt er urealistisk, tror vi i If. Men at trafikksikkerheten m? ?kes i og rundt skolene er ?penbar. Her gjenst?r det mye arbeid, sier Clementz.
De minste barna p? skolen har verken fullt utviklet sidesyn eller dybdesyn og mangler erfaring i ? vurdere situasjoner i trafikken som trygg eller utrygg. Dette gj?r dem til sv?rt s?rbare trafikanter.
? Dessverre er ikke alle sj?f?rer klar over dette. N?r h?sten kommer med regn og d?rlig dagslys m? sj?f?rene v?re ekstra oppmerksomme, p?peker Sigmund Clementz.
Bringe- og hentebulker
? Vi ser med bekymring p? at det innrapporteres mye sm?bulking p? parkeringsplasser og stoppesteder morgen og ettermiddag ved norske skoler. Slike skader oppst?r gjerne som f?lge av stress, mange biler og d?rlig tilrettelegging for biltransport. Det sier seg selv at dette ikke er et heldig trafikkmilj? for seks?ringer ? oppholde seg i, sier Sigmund Clementz i If.
? Mange foreldre velger ? levere barn til skolen med bil p? grunn av manglende trafikksikkerhet n?r barna g?r p? egenh?nd. Dette er med p? ? ?ke trafikken og dermed forsterke problemet ytterligere, mener Clementz.
Rundt 3000 billister blir ?rlig tatt for ? kj?re for fort i n?rheten av norske skoler, viser tall fra Politidirektoratet. I tillegg f?r over 1500 bilister gebyr, de fleste for ? kj?re uten bilbelte eller for ? sikre barna i baksetet for d?rlig.
Samtidig m? man ha forst?else for at foreldre m? ty til bil for ? f? barna levert p? skolen i en travel hverdag, p?peker If.
Oslo, 19. august 2013
Pressekontakt i If Skadeforsikring:
Kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

A to już wiesz?  Derfor blir mange unge gjeldsslaver

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy