skattesp?rsm?l

1. kvartal 2010 – Tilfredsstillende resultat og positive utsikter S?lvtrans Holding konsernet

1. kvartal 2010 - Tilfredsstillende resultat og positive utsikter S?lvtrans Holding

(“S?lvtrans” eller “Selskapet”) hadde driftsinntekter p? NOK 54,5 millioner i 1. kvartal 2010 (NOK 50,2 millioner i 1. kvartal 2009), mens driftsresultatet f?r avskrivninger (EBITDA) endte p? NOK 17,1 millioner (NOK 26,0 millioner). ?kningen i driftsinntektene kommer til tross for off-hire i forbindelse med omfattende planlagt vedlikehold p? ?tte fart?y i 1. kvartal 2010. EBITDA er lavere enn i tilsvarende kvartal i 2009, hovedsaklig p? grunn av planlagte vedlikeholdskostnader samt engangskostnader knyttet til b?rsnoteringsprosessen. Selskapet ble notert p?
Oslo Axess 30. mars 2010.

– Vi har i 1. kvartal gjort unna mesteparten av planlagt vedlikehold for ?ret 2010. Resultatene i 1.
kvartal 2010 er i tillegg p?virket av kostnader i forbindelse med b?rsnoteringsprosessen, sier
administrerende direkt?r i S?lvtrans Holding ASA, Ole- Peter Brandal og fortsetter: – Vi har en meget god ordrereserve basert p? inng?tte kontrakter og forventer en positiv utvikling i inntekter, kombinert med lavere kostnadsniv? i de kommende kvartaler.

S?lvtrans ble notert p? Oslo Axess 30. mars 2010 og hentet inn NOK 150 millioner i ny kapital i forkant av b?rsnoteringen. Brandal kommenterer: – B?rsnoteringen og den kapitalen som ble hentet inn i forkant av b?rsnoteringen var viktig for ? kunne etablere en god finansiell plattform for ? utnytte det sterke markedet for transport av laks som forventes b?de p? kort og lang sikt.

Ved siden av ? vokse i de markedene der selskapet er etablert – Norge og Skottland – er geografisk ekspansjon et m?l for S?lvtrans. Selskapet opplevde i kvartalet ? f? sin f?rste kontrakt i Canada, gjennom at datterselskapet S?lvtrans Rederi AS inngikk en seks-m?neders kontrakt med det canadiske oppdrettsselskapet Cooke Aquaculture Inc. om tidscerteparti for br?nnb?ten Ronja Carrier. Canada er et stort og viktig marked for transport av oppdrettsfisk.

Laksemarkedet er i positiv utvikling og dette er den viktigste driveren for markedet for transport av laks og ?rret. Selskapet ser derfor positivt p? kommende reforhandlinger av kontrakter. – Vi er i gang med reforhandlinger for fem av fart?yene v?re som er p? langtidskontrakt og forventer ? komme i m?l med disse forhandlingene i l?pet av de n?rmeste m?nedene. Ettersom reforhandlingene skjer i et bedret marked forventer vi avtaler p? h?yere rater, avslutter
Brandal.

Kontaktperson:
Ole-Peter Brandal, administrerende direkt?r,
S?lvtrans Holding ASA, tlf. 95 91 22 16

Om S?lvtrans Holding ASA
S?lvtrans Holding ASA er verdens st?rste br?nnb?tselskap for transport av laks og ?rret.
Selskapet er ledende innen “closed system”- teknologi og har et unikt kj?lesystem ombord p? sine skip som virker postitivt for milj?, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Fl?ten best?r for tiden av 14 moderne br?nnb?ter, beskjeftiget for en stor del p? lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge og Skottland. S?lvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i ?lesund, www.solvtrans.no.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy