Hel-

10 millionar ekstra til n?ringshagane i 2011

l?yver departementet 10 millionar kroner ekstra til n?ringshagane i 2011. SIVA f?r med dette totalt 35 millionar kroner til n?ringshageprogrammet i 2011. Programmet vil bli

l?yver departementet 10 millionar kroner ekstra til n?ringshagane i 2011. SIVA f?r med dette totalt 35 millionar kroner til n?ringshageprogrammet i 2011. Programmet vil bli ytterlegare styrka i 2012.
– N?ringshageprogrammet er viktig fordi vi har tru p? at samlokalising av sm? bedrifter i eit tverrfagleg milj? kan stimulere kreativitet og p?gangsmot og auka verdiskaping. Dette er viktige kompetansearbeidsplassar. Evalueringar har synt at dette er utviklande for dei etablerte bedriftene. Vi har ogs? sett at det ut av desse milj?a veks nye idear og nye bedrifter

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy