Marked

1200 ansatte i Deloitte gir julegaven sin til Leger Uten Grenser

02-09-2013 16:55 Deloitte AS Generalsekret?r Anne-Cecile Kaltenborn fra Leger Uten Grenser og daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, har i dag signert en avtale med en ?konomisk ramme p? tre millioner kroner. Avtalen sikrer Leger Uten Grenser en ?rlig julegave fra Deloitte p? 500 000 kroner i direkte ?konomisk st?tte, pluss pro bono-prosjekter til en verdi av 500 000 kroner ?rlig.

Generalsekret?r Anne-Cecile Kaltenborn fra Leger Uten Grenser og daglig leder i Deloitte Norge, Aase Aamdal Lundgaard, har i dag signert en avtale med en ?konomisk ramme p? tre millioner kroner.
Avtalen sikrer Leger Uten Grenser en ?rlig julegave fra Deloitte p? 500 000 kroner i direkte ?konomisk st?tte, pluss pro bono-prosjekter til en verdi av 500 000 kroner ?rlig. Avtalen l?per over tre ?r, med opsjon p? to ?r til.
Siden 2001 har Deloittes ansatte gitt et bidrag til en samfunnsnyttig organisasjon i stedet for selv ? motta en julegave fra selskapet. Etter eget valg blant alle ansatte, har Deloitte i dag inng?tt et langsiktig samarbeid med Leger Uten Grenser. I tillegg til et ?konomisk bidrag, bygger samarbeidet p? gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon, og engasjement av ansatte.
– Jeg gleder meg stort over at Deloitte og Leger Uten Grenser n? starter dette langsiktige samarbeidet. De ansatte i Deloitte har vist at de er opptatt av det vi gj?r for ? redde liv og lindre n?d, og for v?r del i Leger Uten Grenser, s? trenger vi virkelig partnere som Deloitte, som b?de vil st?tte oss med sin kompetanse og med finansiell st?tte til arbeid i utvalgte omr?der. Vi er takknemlig og stolte over at vi signerer denne avtalen i dag, og gleder oss til ? bli kjent med de forskjellige Deloitte-kontorene i Norge etter hvert, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, generalsekret?r i Leger Uten Grenser.
St?tte til sykehus i felt
Gjennom samarbeidet ?nsker Deloitte ? synliggj?re og gi st?tte til bredden i Leger Uten Grenser sitt arbeid. Deloitte skal i tre?rsperioden st?tte sykehus i felt i tre land i ulike verdensdeler. Alle sykehusene i felt er opprettet for ? m?te store humanit?re behov hos sivilbefolkningen, og er et viktig bidrag til gjenoppbyggingen av samfunnet.
Kompetanseutveksling og pro bono-arbeid
Utover st?tten til sykehusene, inneb?rer samarbeidet mellom Deloitte og Leger Uten Grenser utveksling av kompetanse og tjenester, med et s?rlig fokus p? innovasjon. Kjernen i Leger Uten Grenser sitt arbeid er kompetanse. ? drive et sykehus i felt krever h?y grad av spesialkompetanse, og Leger Uten Grensers leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre feltarbeidere, er alle sv?rt godt utdannet og trent for de krevende situasjonene de hver dag m?ter p? jobb. Kompetanse er ogs? kjernen i Deloittes virksomhet. Sammen vil Leger Uten Grenser og Deloitte definere egnede prosjekter som skal bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utf?rer sine humanit?re oppdrag.
– Pro Bono prosjektene er en fin m?te ? engasjere v?re medarbeidere p? slik at de kan bruke av sin kompetanse og kunnskap til ? bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utf?rer sine humanit?re oppdrag, sier Aase Aamdal Lundgaard. ? Vi ser frem til dette samarbeidet, og gleder oss til ? bli bedre kjent med Leger Uten Grenser og det viktige arbeidet de hver dag gj?r for mennesker i n?d.

A to już wiesz?  2,4 milliarder til pensjonskundene

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy