DK

20 virksomheder i pipeline til Vestdansk V?kstkapital

P? vegne af sit 100% ejede datterselskab DuPont Denmark Holding ApS bekr?ftede DuPont i dag, at tilbuddet om k?b af samtlige aktier i Danisco til en kurs p? DKK 700 kontant pr. aktie er endeligt. Tilbudsperioden udl?ber fredag den 13. maj 2011 kl. 23.00 dansk tid (kl. 17.00 New York tid).
?Alle st?rre danske institutionelle investorer har udtrykt st?tte for vores reviderede tilbud, og vi har fortsat tillid til, at k?bet gennemf?res med succes den 13. maj,? udtaler DuPonts formand og administrerende direkt?r Ellen Kullman. ?Efterh?nden som fristen n?rmer sig vil vi gerne sikre os, at der ikke er forvirring p? markedet om vores tilbud eller vores hensigter. Disse vilk?r udg?r vores bedste og endelige tilbud.?
?For at g?re det helt klart vil vi ikke h?ve prisen eller ?ndre eller forl?nge tilbuddet yderligere. Faktisk har Finanstilsynet allerede gjort det klart, at danske regler forhindrer os i at foretage yderligere ?ndringer i vilk?rene, siger Ellen Kullman. ?Hvis det nuv?rende tilbud mod forventning ikke lukkes, vil vi m?lrettet g? efter andre strategiske muligheder, som vi har udforsket.?
DuPont minder Daniscos aktion?rer om, at accept af k?bstilbuddet er den eneste m?de, hvorp? de kan opn? den fulde v?rdi af og sikkerhed for det kontante k?bstilbud p? DKK 700.
DuPont (www.dupont.com) fremstiller videnbaserede produkter og ydelser. DuPont, der blev stiftet i 1802, udnytter viden til at skabe b?redygtige l?sninger, der er v?sentlige for at sikre, at verdens befolkning kan f? et bedre, mere sikkert og sundere liv. DuPont driver virksomhed i mere end 90 lande og tilbyder en lang r?kke innovative produkter og ydelser p? bl.a. landbrugs- og f?devare-, bygge- og anl?gs-, kommunikations- og transportmarkederne.
Denne pressemeddelelse udg?r ikke et tilbud om eller en opfordring til at k?be v?rdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at k?be v?rdipapirer i henhold til k?bstilbuddet eller i ?vrigt. K?bstilbuddet frems?ttes alene i form af et tilbudsdokument og de dokumenter, der f?lger med dette, og som indeholder samtlige vilk?r og betingelser for k?bstilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan k?bstilbuddet kan accepteres. Danisco A/S’ aktion?rer r?des til at l?se tilbudsdokumentet og de tilh?rende dokumenter, som er fremsendt til dem, idet de indeholder vigtige oplysninger.
Kontaktperson: Michael Hanretta
302-774-4005
[email protected]

Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn baseret p? ledelsens nuv?rende forventninger, sk?n og prognoser. Alle udsagn, der vedr?rer forventninger og prognoser om fremtiden, herunder udsagn om selskabets strategi i relation til v?kst, produktudvikling, markedsposition, forventede investeringer og ?konomiske resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udsagn kan kendes p? brugen af ord som “forventer,” “sk?nner,” “planl?gger,” “agter,” “fremskriver,” “tilkendegiver,” og lignende udtryk. Disse udsagn er ingen garanti for fremtidige resultater og indeb?rer en r?kke risici, usikkerhedsmomenter og foruds?tninger. Der er mange forhold, herunder de forhold der er n?rmere beskrevet andetsteds i denne meddelelse og i de dokumenter, der er indleveret til det amerikanske finanstilsyn (Securities and Exchange Commission), specielt selskabets seneste ?rsrapport p? Form 10-K og kvartalsrapport p? Form 10-Q, samt andre oplysninger, der kan medf?re, at resultaterne kan afvige v?sentligt fra de angivne. Disse forhold omfatter, men er ikke begr?nset til, ?ndringer i lovgivning, bestemmelser, politikker og ?konomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser, i de lande, hvor selskabet har aktiviteter, konkurrence, vellykket gennemf?relse af strukturelle ?ndringer, herunder omstruktureringsplaner, erhvervelse og frasalg af virksomheder og alliancer, r?varepriser, forskning samt udvikling af nye produkter, herunder lovgivnings- og tilsynsm?ssig godkendelse og markedsaccept, s?sonudsving i salg af landbrugsprodukter og d?rlige vejrforhold, der medf?rer driftstab, herunder anl?gs- og str?mafbrydelser eller afbrydelser i leverand?rernes eller kundernes drift. Risici og usikkerhedsmomenter vedr?rende k?bet, der kan medf?re, at de faktiske resultater afviger fra de forventninger, der foruds?ttes i de fremadrettede udsagn, omfatter: usikkerhed vedr?rende k?bstilbuddets timing, usikkerhed om, hvor mange Danisco-aktier, der tilbydes i k?bstilbuddet, mulighed for, at der frems?ttes konkurrerende tilbud, mulighed for, at de forskellige betingelser for transaktionen ikke opfyldes eller frafaldes, herunder at et statsligt organ forbyder, forsinker eller afviser at godkende fuldbyrdelsen af transaktionen, virkningerne af en afbrydelse af transaktionen, som g?r det vanskeligere at opretholde forholdet til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige organer, og hvis k?bstilbuddet gennemf?res, manglende evne til at realisere de forventede fordele i forbindelse med det p?t?nkte k?b. Selskabet p?tager sig ingen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn som f?lge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger.

Similar Posts