DK

2010 pr?get af markant stigning i erstatningsudgifter

1. marts f?r Vejle Kommune en ny administrativ struktur.

Det vedtog Vejle Byr?d onsdag 9. februar p? et lukket m?de. Den nye struktur betyder bl.a., at direktionen i fremtiden vil best? af 6 direkt?rer mod i dag 8.

– Med den nye struktur ?nsker vi at sikre en effektiv, fleksibel og robust organisation, der l?ser opgaverne billigst muligt ? med mindst muligt bureaukrati og st?rst mulig kompetence hos den enkelte dygtige medarbejder, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

– Allerede i forbindelse med budgetforliget for 2011 vedtog vi, at vi skulle i gang med at diskutere en mere enkel og klar administrativ og politisk struktur, fort?ller Arne Sigtenbjerggaard.

– M?let med at samle opgaverne i f?rre forvaltninger er at skabe ?get synergi og en slankere organisation. Vi l?gger v?gt p?, at de daglige opgaver udvikles i st?rke og kompetente faglige milj?er, der kan yde en god og hurtig borgerbetjening og sikre borgernes retssikkerhed

– Vejle Kommune har ansvaret for, at den politiske og administrative struktur altid er opbygget, s? vi er bedst muligt rustet til at m?de fremtidens udfordringer gennem effektive, moderne og demokratiske arbejdsformer, understreger borgmesteren.

Tre forvaltninger og to stabe
Den nye administrative struktur betyder, at Vejle Kommune f?r tre fagforvaltninger og to centrale stabe:
Kommunaldirekt?r: Niels ?gesen
Formand for direktionen og leder af de centrale stabe.

Velf?rdsforvaltningen:
Voksen- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior- og Sundhedsforvaltningen l?gges sammen i Velf?rdsforvaltningen, ledet af velf?rdsdirekt?r Kirsten T?nnesen.
Den hidtidige stilling som senior- og sundhedsdirekt?r, der er ledig, nedl?gges.

Teknik- og Milj?forvaltningen
Teknisk Forvaltning og Milj?forvaltningen l?gges sammen i Teknik- og Milj?forvaltningen, ledet af teknik- og milj?direkt?r Erik Dahl-Rasmussen.
Nuv?rende milj?direkt?r Egon Dall bliver direkt?r for Green Network.

B?rne- og Ungeforvaltningen:
Forvaltningen forts?tter u?ndret med Claus Svold som B?rne- og ungedirekt?r.

Erhverv og Kultur
Under Kultur l?gges Vejle Erhvervsudvikling og bliver til Erhverv og Kultur, ledet af erhvervs- og kulturdirekt?r John Hansen.

?konomi og Administration
?konomi- og Personale, Borgerserviceomr?det, Stadsarkivet, kommunens telefontjeneste, kommunens administration af ejendomsskatter og kommunens arbejdsmilj?enhed l?gges sammen i ?konomi- og Administration, ledet af ?konomi- og administrationsdirekt?r Peter Karm.
Besparelse
Den nye administrative struktur skal give en besparelse p? 1 mio. kr. i 2011 stigende til 5 mio. kr. i 2013.
I 2014 f?lger en ?ndring af den politiske struktur, og s? skal den samlede besparelse n? op p? i alt 10 mio. kr.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy