Marked

2,4 milliarder til kundene

06-05-2013 10:58 KLP KLP avholder generalforsamling i Oslo tirsdag 7. mai. Generalforsamlingen skal ta stilling til KLPs ?rsregnskap, samt styrets ?rsberetning for selskapet og konsernet for 2012. Styret i KLP foresl?r at det tilbakef?res et overskudd til pensjonskundene p? 2,4 milliarder kroner, samt at det settes av 3,1 milliarder til oppreservering for langt liv.

KLP avholder sin generalforsamling i Oslo (Thon Hotel Opera) tirsdag 7. mai. kl 16.00. Generalforsamlingen skal behandle styrets forslag til ?rsregnskap, samt ?rsberetning for selskapet og konsernet for 2012.
KLPs generalforsamling best?r av i alt 171 delegater som er valgt fylkes- og regionvis fra hele landet. KLP oppn?dde sv?rt gode resultater i 2012, og styrket sin markedsposisjon i det kommunale pensjonsmarkedet. Selskapet leverte en verdijustert avkastning p? pensjonskundenes midler p? 6,7 prosent og en bokf?rt avkastning p? 5,0 prosent.
Dette resultatet gir rom for ? bygge finansiell soliditet og ? styrke avsetningene for ? m?te utfordringen med at folk lever lenger. Det inneb?rer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medf?rer behov for ? styrke premiereserven.
I tillegg til avsetninger til langt liv med 3,1 milliarder kroner, foresl?r styret at det tilbakef?res et overskudd til pensjonskundene p? 2,4 milliarder kroner. Dersom generalforsamlingen slutter seg til denne overskuddsdisponeringen, s? er dette midler som vil bli tilf?rt kundenes premiefond i juni.
For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich mob: 90 91 55 23
Bilde: Sverre Thornes, konsernsjef i KLP, leverer gode resultater for 2012.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 331,6 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy