valutasp?rsm?l

2,85 milliarder kroner i resultat og god utvikling i forretningsomr?dene

DnB NORs resultat i f?rste kvartal ble 2 851 millioner kroner, omtrent p? linje med f?rste kvartal i fjor. Det var god underliggende drift og utvikling i alle forretningsomr?dene.
? Resultatet for ?rets f?rste kvartal er godt, selv om det p?virkes negativt av endringer i markedsverdier og engangsposter. Alle forretningsomr?dene v?re leverer bedre driftsresultat enn i f?rste kvartal i fjor, og nedskrivninger p? utl?n er fortsatt lave, sier konsernsjef Rune Bjerke.
Konsernet ?kte inntektene med 431 millioner kroner eller 4,8 prosent fra f?rste kvartal 2010. Korrigert for endringer i markedsverdivurderinger av gjeld og tilknyttede instru?menter var inntekts?kningen p? rundt én milliard kroner.
Samlede nedskrivninger p? utl?n og garantier var 892 millioner kroner i kvartalet, en nedgang p? 55 millioner fra f?rste kvartal 2010. Den generelle trenden viser fortsatt lavere nedskrivninger og var i f?rste kvartal p?virket av nedskrivninger p? et lite antall engasjementer.
Overskudd i Baltikum og Polen
DnB NOR overtok alle aksjene i banken DnB NORD f?r nytt?r. For f?rste gang p? lenge viser virksomheten i Baltikum og Polen et lite overskudd p? 26 millioner kroner.
? B?de den makro?konomiske utviklingen i Baltikum og utviklingen i v?r egen virksomhet i omr?det bedret seg kraftig. Nedskrivningene p? utl?n i Baltikum og Polen ble redusert med mer enn 180 millioner kroner fra f?rste kvartal 2010, og vi venter at denne positive utviklingen vil fortsette utover ?ret, sier Bjerke. For hele DnB NORD ble nedskrivningene redusert med over 340 millioner kroner.
DnB NORD integreres n? ytterligere med DnB NORs virksomhet, og hovedkontoret i K?benhavn avvikles.
?kte utl?nsvolumer
De gjennomsnittlige utl?nsvolumene korrigert for valutakurseffekter ?kte med 6,4 prosent fra tilsvarende kvartal i 2010. Utl?nsmarginene viste en ?kning p? 0,04 prosentpoeng fra f?rste kvartal 2010, mens innskudds?marginene var stabile.
? Vi har ansl?tt en kredittvekst p? fem til syv prosent i 2011, og veksten i ?rets f?rste kvartal er p? linje med disse anslagene. Den ?kte aktiviteten i markedet gj?r at vi venter en balansert vekst og en fortsatt god utvikling for alle forretningsomr?dene utover i 2011, sier Bjerke.
DnB NOR vil presentere oppdaterte finansielle m?l p? kapitalmarkedsdagen 15. juni.
N?kkeltall for f?rste kvartal 2011
Driftsresultat f?r nedskrivninger og skatt utgjorde 4,7 milliarder kroner (4,9)
Resultatet var 2,9 milliarder kroner (2,9)
Resultat per aksje ble 1,76 kroner (1,92)
Egenkapitalavkastningen ble 10,3 prosent (12,5)
Ordin?r kostnadsgrad var 50,5 prosent (49,5)
Sammenlignbare tall for f?rste kvartal 2010 i parentes.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirekt?r Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirekt?r, mobil 96 23 20 17
Detaljer om resultatene for f?rste kvartal finner du p? dnbnor.no

Videointervju og lenker til live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan ogs? vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: https://www.dnbnor.no/om-oss/presse/resultat/koder-resultat.html
Pressekonferansen sendes ogs? live fra www.facebook.com/dnbnor

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Krister Fingal   #Mikael Hellberg   #SMS   #Telia Mobil