skattesp?rsm?l

2,9 milliarder i resultat og lavere nedskrivninger

DnB NORs resultat i f?rste kvartal ble 2 917 millioner kroner, omtrent p? linje med f?rste kvartal i fjor. Nedskrivninger p? utl?n har hatt en positiv utvikling og ble redusert med rundt 40 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor.

? Vi er godt forn?yde med kvartalsresultatet, som er solid selv om kvartalet har litt lavere aktivitet enn vanlig. En god nyhet for oss alle er ogs? at nedskrivningene p? utl?n er lavere enn ventet. V?r daglige kontakt med sm? og store kunder i hele landet bekrefter at norsk ?konomi er langt sterkere her enn i resten av Europa, sier konsernsjef Rune Bjerke.
N?kkeltall for f?rste kvartal 2010:
? Driftsresultat f?r nedskrivninger og skatt utgjorde 4,9 milliarder kroner (6,1)
? Resultatet var 2,9 milliarder kroner (2,9)
? Resultat etter minoritetsinteresser var 3,1 milliarder kroner (3,1)
? Resultat per aksje ble 1,92 kroner (2,32)
? Egenkapitalavkastningen ble 12,5 prosent (15,8)
? Ordin?r kostnadsgrad var 49,5 prosent (43,6)
? Kjernekapitaldekningen, inklusive 50 prosent av resultatet, ble 9,4 prosent (7,0)
(Sammenlignbare tall for f?rste kvartal 2009 i parentes.)
Lavere nedskrivninger enn ventet
Nedskrivningene i f?rste kvartal var p? 947 millioner kroner, som er betydelig lavere enn i samme periode i fjor, da nedskrivningene var p? 1 598 millioner kroner.
? Vi er veldig forn?yde med at vi reduserer nedskrivningene v?re s? mye i forhold til i fjor. Vi mener denne utviklingen vil fortsette ogs? i de neste kvartalene, sier Bjerke.
Utsikter fremover
DnB NOR har et m?l om 20 milliarder kroner i driftsresultat f?r nedskrivninger og skatt i 2010.
? Verdens?konomien er trolig p? vei ut av nedgangsperioden. Vi regner med at ny vekst i ?konomien ogs? vil ?ke ettersp?rselen etter l?n. Denne ?kte ettersp?rselen kombinert med lavere nedskrivninger og et effektivt kostnadsprogram gj?r at m?let om 20 milliarder kroner st?r fast, selv om det vil bli krevende ? n?, sier Bjerke.
DnB NOR vil fortsette ? utvikle effektive teknologiske l?sninger som sparer kundene og banken for tid og kostnader.
? I f?rste kvartal fikk v?re kunder innvilget over 6 000 l?n elektronisk uten ? fylle ut noen papirer. S? langt er vi landets eneste bank som tilbyr dette, og vi opplever at kundene setter stor pris p? slike effektive l?sninger, sier Bjerke.
Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirekt?r Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirekt?r, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for f?rste kvartal finner du p? www.dnbnor.com

Videomelding
Se konsernsjef Rune Bjerke kommentere resultatene: www.cikmedia.no/q1resultat
Media har fri adgang til ? bruke filmen hel eller som innklipp i den grad de m?tte ?nske det. Vennligst oppgi DnB NOR som kilde.
Det er ogs? tilrettelagt for ? embedde video fra pressekonferansen som starter klokken 9.30.
Det vil bli lagt ut nedlastbar film i kortversjon og fullversjon etter at pressekonferansen er over.
Teknisk og praktisk informasjon finner du her:
https://www.dnbnor.com/presse/pressemeldinger_og_artikler/nyheter_2010/videomelding_q1_2010.html

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR.
Hvis du vil strykes fra v?re lister, vennligst send en e-post til [email protected]

Bes?k oss p? www.dnbnor.com

Similar Posts