skattesp?rsm?l

30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis

09-06-2010 09:22 SOS-barnebyer Dystre sp?dommer om nedgang i folks giverglede som f?lge av finanskrisen preget begynnelsen av 2009. For SOS-barnebyer viser ?rsresultatet den sterkeste inntekts?kningen p? ni ?r.

I 2009 ble 30 personer anmeldt for skatteunndragelser i s?kalte skatteparadisland. Sakene gjelder verdier for over 700 millioner kroner unndratt beskatning. Det ligger an til enda flere anmeldelser i 2010.
– Vi ser at ressurssterke skattytere benytter avanserte metoder for ? unndra betydelige bel?p fra beskatning. Dette er grove skattesvik som vi ser sv?rt alvorlig p?, sier skattedirekt?r Svein Kristensen.
Sakene gjelder skjulte verdier fra 5 til 300 millioner kroner i den enkelte sak. De fleste av sakene gjelder bel?p p? mellom 30-60 millioner kroner. Etterforskningen kan f?re til at bel?pene blir st?rre. De anmeldte sakene omfatter blant annet unndratt omsetning fra bedrifter, der inntekter blir kanalisert til bankkontoer i skatteparadisland, salgsgevinster, arveoppgj?r, opprettelse av str?selskaper i skatteparadis og overf?ringer fra oppdragsgivere til virksomhetens utenlandske konto.
Skatteetaten arbeider n? med over 330 saker med skatteparadisproblematikk og over 100 ?rsverk er satt av til dette arbeidet. Som et resultat av dette ble 30 personer anmeldt i 16 saker for skatteunndragelser i skatteparadisland i 2009. Hittil i ?r ligger det an til anmeldelse av ytterligere 16 saker. Antallet anmeldelser i ?r vil sannsynligvis stige.
– Vi er enda i startfasen, og antar at det vil bli en rekke anmeldelser i ?rene fremover. De nye avtalene om utveksling av informasjon med skatteparadisland er et nyttig verkt?y i arbeidet, sier skattedirekt?r Svein Kristensen.
De to siste ?rene er det falt dom i sju ulike saker som vedr?rer skatteparadisproblematikk. I disse sakene var det unndratt bel?p for mellom 3 og 36 millioner kroner. Domstolene har ilagt fengselsstraff i dommene fra 1 ?r til 3 ?r og 6 mnd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy