Marked

300 kollisjoner med utenlandske biler i m?neden: Spr?k-krasj p? norske veier

19-04-2013 11:30 If Skadeforsikring Hvert ?r er det mellom 3.500 og 4.000 kollisjoner i Norge mellom norsk og utenlandsk kj?ret?y. Spr?kproblemer gir ekstra h?y stressfaktor i disse kollisjonene. F? mest mulig informasjon, og bruk mobilkameraet ditt effektivt, r?der If.

– Alle kollisjoner skaper stress, men mer belastende n?r motpart er utenlandsk kj?ret?y, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.
Hvert ?r er det mellom 3.500 og 4.000 kollisjoner i Norge mellom norsk og utenlandsk kj?ret?y. Spr?kproblemer gir ekstra h?y stressfaktor i disse kollisjonene. F? mest mulig informasjon, og bruk mobilkameraet ditt effektivt, r?der If.
I 2012 var det 3.554 kollisjoner mellom norsk og utenlandsk kj?ret?y i Norge, og antallet har de siste ?rene ligget stabilt mellom 3.500 og 4.000, viser offisiell statistikk.
Kollisjoner med h?y puls
– En kollisjon skaper i utgangspunktet en stressituasjon for de involverte. Enda mer belastende er det n?r motparten er et utenlandsk kj?ret?y. Spr?kproblemer og skademeldingsskjema p? fremmed spr?k kompliserer dialogen med utenlandsk bilf?rer, og f?rer til b?de stress og frustrasjon i skadesituasjonen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring.
Mange utenlandske kj?ret?y p? norske veier
Det er flere anl?pshavner for ferger fra Danmark, og disse er en port mellom Norge og Kontinentet. Utenlandske trailere og privatbiler ankommer disse byene, f?r de gjerne kj?rer videre ?st- eller vestover. tillegg er det sv?rt mange grenseoverganger, der utenlandske kj?ret?y passerer daglig – i enten ferie- eller jobbsammenheng.
– P? grunn av kompleksitet i trafikken – h?y fart, mange biler, mobiltelefonbruk og smale og svingete veier, er det en generell risiko for kollisjoner i trafikken. Det er uten tvil st?rre risiko for ? kollidere med utenlandske kj?ret?y i byer som har fergeanl?p eller grenseoverganger, fastsl?r Vennesland.
Spr?k vanskeliggj?r
Ved kollisjon med utenlandsk kj?ret?y blir spr?ket et tilleggsproblem som gjerne kompliserer utfyllingen av skademeldingen. Man kan oppleve at utenlandske bilf?rere nekter ? undertegne skademeldingen fordi det ikke er vanlig der de kommer fra. I slike saker er det ekstra viktig ? s?rge for n?dvendig dokumentasjon.
– Skademeldingene har samme standard i hele Europa. Det betyr at sp?rsm?l og nummerering er den samme om skademeldingen er polsk eller norsk. Legg norsk skademelding ved siden av den utenlandske n?r du fyller ut, s? har du oversettelsen. S?rg for at begge parter signerer de to respektive skademeldinger, sier Jens Gravdal, utenlandssjef i If Skadeforsikring.
Fotografer registreringsnummer og skadested
– V?r n?ye med ? notere registreringsnummeret p? kj?ret?yet, merke, farge og andre kjennetegn. Ta bilde av kj?ret?yet og skadestedet. Sikre s? mange opplysninger som mulig om skadestedet og forholdene der. I tillegg kan bilder av skadde gjenstander v?re god dokumentasjon for senere erstatningskrav.
Har den utenlandske f?reren med seg gr?nt kort, ta bilde av dette. Det gr?nne kortet bekrefter at det er ansvarsforsikring p? bilen. Er bilen fra land utenfor EU, skal f?reren alltid vise fram dette gr?nne kortet. Vitner er ogs? viktige. Sp?r personer som kommer til skadestedet om de var vitne til kollisjonen. Noter i tilfelle navn p? vitnene, sier utenlandssjef Jens Gravdal i If.
Viktige huskeregler ved kollisjoner med utenlandske kj?ret?y:
? V?r n?ye med ? f? notert registreringsnummeret, da ansvarsforsikringen p? kj?ret?yet er knyttet til dette. Noter ogs? merke p? bilen, farge og evt andre kjennetegn.
? Gjennom registreringsnummeret er det via nasjonale byr?er (paralleller til Trafikkforsikringsforeningen i Norge) enkelt ? f? identifisert bileiers navn, alder og bosted.
? Skademeldingene har samme standard i hele Europa. Det betyr at sp?rsm?l og nummerering er den samme om skademeldingen er polsk eller norsk. Legg norsk skademelding ved siden av den utenlandske n?r du fyller denne ut, s? har du oversettelsen.
? Bruk mobiltelefonen, og ta bilde av motpartens bil, registreringsnummer og situasjonen som ledet frem til skaden. Kan v?re et greit supplement i skadesaken til ? avgj?re skyldsp?rsm?let.
? V?r klar over at politiet kun kommer til skadestedet hvis det er personskade.
? Ved sammenst?t med utenlandsk bil som har henger, m? du v?re obs p? ? notere registreringsnummeret p? trekkvognen og ikke hengeren. G? foran bilen og ta bilde.
Kontaktpersoner i If:
Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r, mobiltlf. 928 93 719

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Antallet ansatte er 6 200. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy