SE

3,6 miljoner till forskning kring kommunal finansiering

a8

Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings l?neinstitut Kommuninvest, f?r 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag fr?n innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen kommer att användas för att stärka forskningsmiljön rörande kommunal finansiering som är under uppbyggnad vid Örebro universitet.
– Det här är en viktig framg?ng för samarbetet mellan Örebro universitet och Kommuninvest, ett samarbete som ger nya kunskaper och utvecklar b?da parter. Framtidens utveckling finns i kunskapsstarka regioner där man g?r samman om olika strategiska insatser vilket det här är ett framg?ngsrikt exempel p?, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.
Startskott för ny forskningsmiljö
Vinnova ansl?r 1,2 miljoner per ?r under tre ?r till projektet “LOGFIN ? Local Government Finance Data Analysis”. Projektet startade 2013 för att öka forskningen om kommunsektorns finansiella villkor och utmaningar. Bland annat ska en omfattande databas byggas upp. Genom analyser, studier och forskningsrapporter kommer svenska politiker och tjänstemän kunna f? en bättre först?else för kommunsektorns finansiella förutsättningar i stort och skuldförvaltningen i den egna kommunen eller landstinget.
Unik forskningsmiljö
– Vinnova-anslaget kan bli startskottet för en unik forskningsmiljö i Örebro, som kan öka först?elsen för kommunsektorns förm?ga att finansiera sina välfärdsinvesteringar, säger Mattias Bokenblom, forsknings- och utbildningsansvarig p? Kommuninvest.
– Kommunal finansiering är ett forskningsfält som är d?ligt genomlyst, b?de nationellt och internationellt. Forskningssamarbetet vi etablerat med Örebro universitet är s? intressant att det har alla förutsättningar att l?ta tala om sig. P? längre sikt hoppas vi att LOGFIN-projektet ska utvecklas till ett nordiskt/europeiskt samarbete. Kort om samarbetet
KORT OM SAMARBETET
Kommuninvest och Örebro universitet inledde sitt samarbete 2012, med syfte att stärka universitetets satsning i ämnet finansiering. Kommuninvests ekonomiska stöd till Örebro universitet finansierar en professor och tv? doktorander.

A to już wiesz?  Fr?n mässbesökare till invigningstalare p? Eget Företag ? p? ett ?r!

KORT OM KOMMUNINVEST

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget l?neinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utl?ning den störste l?ngivaren till svenska kommuner och landsting.
Kommentarer:
Lars Hultkrantz, professor Örebro universitet, 070-738 41 24.
Björn Bergstrand, chef för medierelationer Kommuninvest, 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-post: [email protected]
Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy