Finans

4. kvartal 2009: Solid kontantstr?mDrift

Unit4 Agresso og ComAround har innledet et samarbeide der ComAround og Agresso sammen kommer til ? forsterke og utvikle Unit4 Agressos eksisterende kundesupport.
Samarbeidet inneb?rer at Unit4 Agresso fra og med uke 6 tillbyr sine eksisterende kunder ComArounds supporttjeneste ComAround Self Service Enterprise? for ? hjelpe med sp?rsm?l ang?ende Unit4 Agresso sine systemer. L?sningen gir Agressos kunder tilgang til en webbasert selvbetjeningsl?sning via Agressos websider. Slutbrukerne f?r tilgang til en smart supporttjeneste som er tilgjengelig d?gnet rundt hele ?ret. Supporttjenesten kommer til ? inneholde supportmateriale i b?de tekst og videoformat.

-For oss p? ComAround ser vi p? samarbeidet som en spennende utfordring ? v?re med p? ? levere mengder med smarte lettilgjengelige guider i video og tekstformattil Agresso sine kunder. Vi synes desuten at det er kult ? f? koble sammen v?re supporttjenester med et ledende virksomhetssystem som Unit4 Agresso.

– Allerede i dag s? har vi mange felles kunder der vi ser ytterligere muligheter til ? tilby en meget bra webbasert supportl?sning forteller Björn Björkman, Partneransvarlig hos ComAround.

ComAround er ledene innen kundesupport via selvbetjening. ComAround utvikler og selge rwebbaserte selvbetjeningsl?sninger for ekstern- og internsupport. Tjenestene finnes i dag p? 10 spr?k og annvendes i mer enn 100 land.

Agresso AB begynte sin virksomhet i sverige i 1995 og har siden utviklet seg til ? bli en ledende leverand?r av virksomhetssystemer for mellomstore og store foretak og organisasjoner innen privat og offentlig sektor. Agressol Ab har i dag 430 medarbeidere. (Kilde: www.agresso.se )

Ta gjerne kontakt for mere informasjon:

Björn Björkman, ComAround
Business Developer
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)8 580 886 41
Om oss
ComAround er markedsledende p? tjenester for nettbasert selvbetjening. I mer enn tjue ?r har vi utviklet smarte tjenester som gj?r at alle som sitter foran dataskjermen raskt og enkelt kan l?se sine problemer online. Bedrifter i over 130 land reduserer supportkostnadene og yter bedre service ved at de d?gnet rundt, hele ?ret, bruker ComAround Self Service?. Blant v?re kunder finner vi bedrifter som SIDA, Ericsson, Sandvik, Statoil, SEB, Skandia, IKEA samt et hundretall mindre bedrifter.

Similar Posts