del?rsrapporter

4. kvartalsrapport 2009 / ?rsregnskap 2009

AF Gruppen ASAs datterselskap AF Decom Offshore UK Limited og Lerwick Port Authority har inng?tt en eksklusiv intensjonsavtale om ? utvikle en milj?base med dypvannskai fasiliteter p? Dales Voe, Lerwick p? Shetland. Milj?basen skal etableres for ? kunne h?ndtere en ?kt britisk ettersp?rsel etter riving og gjenvinning av st?rre offshoreinstallasjoner fra Nordsj?en.

– Avtalen med ? utvikle en milj?base sammen med Lerwick Port Authority er et ledd i v?r satsning p?
virksomhetsomr?det milj?. AF har tatt en ledende posisjon innenfor gjenvinning av utrangerte
offshoreinstallasjoner. Store deler av markedet i Nordsj?en ligger p? britisk sektor og det er derfor
et naturlig ledd i utviklingen ? ha en base p? Shetland, sier P?l Egil R?nn, konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef: P?l Egil R?nn tlf. 90 95 77 13

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy