Privat?konomi

5 dagers post og kutt i statlig kj?p

08-11-2013 10:23 Posten Norge PRESSEMELDING. H?yre/FrP-regjeringen foresl?r endringer i Postens rammebetingelser og reduserer bevilgningene til statlig kj?p av ul?nnsomme post- og banktjenester for 2014. Posten vil starte forberedelsene til fem dags postomdeling.

H?yre/FrP-regjeringen foresl?r endringer i Postens rammebetingelser og reduserer bevilgningene til statlig kj?p av ul?nnsomme post- og banktjenester for 2014. Posten vil starte forberedelsene til fem dags postomdeling.
I forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2014 har H?yre/FrP-regjeringen redusert bevilgningene til statlig kj?p av posttjenester til 270 millioner kroner, som er 50 millioner kroner mindre enn Postens beregninger og det Stoltenberg-regjeringen la opp til i sitt opprinnelige budsjettforslag.
? Posten har foresl?tt fem dagers postomdeling. Vi mener det er en n?dvendig tilpasning av brevtilbudet fordi stadig mer av privat og offentlig brevpost sendes digitalt. Derimot blir det flere pakker som leveres ut i Post i butikk og postkontor, som har ?pent p? l?rdager, sier konsernsjef Dag Mejdell.
Regjeringens forslag omfatter:
Samferdselsdepartementet tar sikte p? ? sende forslag til ny postlov p? alminnelig h?ring ved ?rsskiftet.
Det vil bli foresl?tt ? gjennomf?re EUs tredje postdirektiv og ? redusere kravet til antall omdelingsdager fra seks til fem dager i uken, med mulig unntak for noen tjenester.
Det vil bli fremmet en lovproposisjon for Stortinget med sikte p? vedtak og ikrafttredelse i annet halv?r 2014.
Det legges til grunn at reduksjon av antall omdelingsdager i l?pet av 2014 vil f?re til besparelser for statlig kj?p av posttjenester.
Bevilgningsforslaget p? kap. 1370, post 70 reduseres derfor med 50 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014.
Nye krav m? klargj?res
F?rst n?r Stortinget har behandlet ny postlov og det foreligger en ny konsesjon, vil Posten kunne tilpasse distribusjonsnettet til nye krav.
? Vi er forberedt p? ? fortsette avisdistribusjon p? l?rdager selv om vi slutter ? omdele brev. Omfanget og detaljene i dette m? p? plass f?r vi kan gjennomf?re endringene. Det er en stor omlegging som krever gode forberedelser. Hvorvidt dette kan gi kostnadsbesparelser i 2014, avhenger av at den politiske behandlingen av ny Postlov skjer tidlig neste ?r, sier Mejdell.
Posten har tidligere beregnet at samfunnet kan spare mellom 300 og 400 millioner kroner ?rlig ved at brevene deles ut p? mandag i stedet for l?rdag.
Full konkurranse
Ved ? innf?re postdirektivet blir det full konkurranse p? alle posttjenester i Norge ? ogs? lukkede adresserte brev under 50 gram, som Posten frem til n? har hatt enerett p? ? distribuere.
? E-post er den st?rste konkurrenten til fysisk post, sier Mejdell.
Innen 2020 vil trolig bare 30 prosent av postmengden v?re igjen i f?lge Postens beregninger.
? Vi tror innf?ring av direktivet har mindre betydning, men en forutsetning er at Posten f?r handlingsrom til ? m?te konkurransen og raskt kunne tilpasse oss endringer i markedet, sier Mejdell.

A to już wiesz?  Logistikkomr?det gir vekst for Posten

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy