valutasp?rsm?l

50% aner ikke om markedsf?ringen gir resultater

En sp?rreunders?kelse blant 100 b?rsnoterte svenske selskaper viser at s? mange som 56% aldri m?ler om markedsf?ringen ?ker salget. Norske QuestBack tror tallene er like ille i Norge og setter fingeren p? det de mener er ?rsaken.
Sp?rreunders?kelsen ?Säljindikatoren? utf?res av PMP Marketing to ganger i ?ret blant markedsdirekt?rene i 100 av Sveriges b?rsnoterte selskaper. Til sammen investerer disse 62 milliarder kroner i markedsf?ring og nesten 35 milliarder av disse brukes alts? uten at en vet om en f?r noe igjen for dem. QuestBack, en norsk ekspert p? kampanjeevaluering og andre feedback-l?sninger, tror ikke trenden er annerledes i Norge.
– Det er ingen grunn til ? tro at norske selskaper er flinkere enn svenske n?r det kommer til ? m?le resultater av markedsarbeidet, sier Daniel Vadet Hansen, markedsdirekt?r i QuestBack. – Vi er ganske flinke til ? gj?re en kundeunders?kelse fra tid til annen, og enda flinkere til ? innhente feedback til bruk i lederutvikling, men det er mange som burde vite mer om hvor markedsbudsjettet kommer best til nytte, hevder Vadet Hansen.
Internkommunikasjon er stikkordet
I Sverige peker mange p? at markedssjefene gjemmer seg bak begrepet ?merkevarebygging? og lar v?re ? m?le salgeffekt. Dette vil ikke QuestBack spekulere i, men trekker frem noe av det de tror kan v?re ?rsaken.
– Det vi ofte ser er at bedrifter setter m?l avdeling for avdeling. Salgsavdelingen m?ler salg, markedsavdelingen kundelojalitet og merkevarekjennskap. Det vi anbefaler er ? rive ned veggene mellom avdelingene, sette felles m?l og se p? sammenhenger. N?r en investerer millioner b?r en ta seg bryet med ? lage helhetlige business caser p? hver investering, mener QuestBack-direkt?ren.
M?lbar effekt
Sveriges st?rste annons?r, Telia Sonera, forteller i et intervju med SvD Näringsliv hvordan de jobber for ? f? organisasjonen til ? se p? markedsf?ring som et salgsverkt?y. Telias markedsdirekt?r, Josefin Lundmark sier der at det at annonser er kule ikke gir ikke noe st?rre budsjett. Alt handler om m?lbar effekt.
– Telia b?r v?re en ledestjerne for mange, mener QuestBack-Hansen, De setter m?l, de m?ler, og kanskje viktigst: De f?lger opp! Det er mange dyktige virksomheter som glemmer ? legge en plan for oppf?lgingen av resultater fra markedsunders?kelsene.
Om QuestBack
Norskeide QuestBack er Europas ledende leverand?r av feedback-l?sninger, som for eksempel kursevaluering, og har mer enn 4000 kunder fordelt p? alle bransjer.
I tillegg til fleksible verkt?y for online sp?rreunders?kelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverf?ring slik at kundene f?r mer verdi av bruken av verkt?yene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Fekete   #Kjetil Hestdal   #Norway