Hel-

6 Lipper Awards for Alfred Berg

Selskapets hovedoppgave i 2010 har v?rt ? gjennomf?re en fullskala demonstrasjon av Badger Explorer konseptet i ?closed cavity?. Vellykkede tester ble utf?rt ved test anlegget i Brumunddal, noe som f?rte til at de tre prosjektsponsorene (ExxonMobil, Shell og Statoil) den 7. desember 2010 godkjente milep?l 2 i prototype-programmet.
Badger Explorer ASA forbereder n? for den pre-kommersielle fasen.
I fjerde kvartal 2010 har man funnet frem til et egnet lokalt testomr?de for boring i leirholdig grunn for ? gjennomf?re f?rste del av prototype programmets milep?l 3. Milep?l 3 vil best? av to ulike faser, (i) boring og kompaktering i leirholdig grunn, og (ii) begraving hele Badger Explorer-verkt?yet i ?pent hull i Brumunddal.
Jig-assisterte boretester i leireformasjon har blitt utf?rt og vil n? bli etterfulgt av bore- og kompakterings-tester med hele verkt?yet nedsenket i leireformasjonen. I midten av mars 2011 vil det vil bli mobilisert for de avsluttende testene i Brumunddal.
Parallelt med disse oppgavene har selskapet jobbet videre med utvikling av og bygging av den pre-kommersielle Demo125 utgaven av Badger Explorer. For ? sikre faglig og finansiell st?tte i den pre-kommersielle fasen er det avholdt en rekke m?ter med de tre oljeselskapene som st?tter prosjektet samt med potensielle nye sponsorer.
Badger Explorer ASA konsernet hadde per 31.12.2010 likvide midler (brutto) p? MNOK 98,5 (inkludert andeler i et markedsbasert likviditetsfond). Badger Explorer konsernet (omfatter ogs? det 50 prosent eide Calidus Engineering Ltd, UK) hadde per 4. kvartal 2010 driftsinntekter p? kNOK 5 729 (kNOK 2 087 ?ret f?r) og driftsinntektene for hele ?ret (2010) var kNOK 12 056 (tilsvarende tall for hele 2009 var kNOK 8 978). Driftsutgiftene per 4. kvartal 2010 ble kNOK 10 699, og kNOK 30 634 for hele 2010. Sammenlignet med 2009-tall p? kNOK 8 128 for 4. kvartal og kNOK 24 662 for hele ?ret.
EBITDA for 4. kvartal 2010 ble kNOK -4 970 og for hele 2010 kNOK -18 578 (EBITDA i 2009 var kNOK -6 042 for 4. kvartal og kNOK ? 15 685 for hele ?ret).
Basert p? resultatene som er oppn?dd i 2010, oljeselskapenes konseptgodkjenning og den tekniske fremgangen gjennom ?ret, er BXPL mer optimistisk med tanke p? teknologiens anvendelse i markedet.

Stavanger, 23. februar 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #OL