del?rsrapporter

600 virksomheter vil ha penger til oppl?ring

Det vises til b?rsmelding datert 26. februar 2010 der det opplyses av styrene i H?land Sparebank og Setskog Sparebank har inng?tt avtale om sammenslutning. I vedlagte dokument gis utfyllende informasjon (“utvidet b?rsmelding”) i henhold til Oslo B?rs’ krav (L?pende forpliktelser pkt 3.4.2) Et
informasjonsdokument vedr?rende transaksjonen ventes utstedt i l?pet av kort tid.

Source: Millistream

Similar Posts