DK

7.000 regnskaber: Byggevirksomheder st?rkt ud af 2013

2014-07-16 11:00 Eniro Danmark En ny analyse af flere end 7.000 aktuelle regnskaber fra landets byggevirksomheder viser, at byggesektoren kom st?rkt ud af 2013. Den samlede indtjening stiger med n?sten 50 procent og er nu 2,5 gange h?jere end i 2010.

En ny analyse af de f?rste 7.313 regnskaber fra de danske byggevirksomheder vidner om en betydelig ?konomisk fremgang i sektoren. Indtjeningen i byggevirksomhederne er det seneste regnskabs?r steget med 48 procent, og egenkapitalen er oppe med mere end 8 procent.
Bag analysen st?r Spar Nord, som p? baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 7.313 regnskaber, som landets byggevirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i ?r, og som alle rummer fem ?rs historik fra virksomhedens drift.
– Regnskaberne vidner om, at de politiske initiativer og det store genopbygningsarbejde efter stormene sidste ?r har sl?et massivt igennem i den ellers tr?ngte byggesektor, siger chef?konom Jens Nyholm fra Spar Nord p? baggrund af analysen.
Han h?fter sig blandt andet ved, at boligjobordningen, attraktive afskrivningsregler p? investeringer og fremrykningen af offentlige investeringer ser ud til at have stimuleret eftersp?rgslen bredt i sektoren.
– Det betyder, at fremgangen i mods?tning til sidste ?r er bredt funderet og nu g?r sig g?ldende for s?vel de store og mellemstore som de sm? byggevirksomheder, tilf?jer Jens Nyholm.
If?lge Proff.dk er der i dag 11.907 danske byggevirksomheder i drift med fem ?rs historik, og dermed d?kker analysen 64 procent.
– Med n?sten to tredjedele af de kvalificerede regnskaber i hus har vi nu et rigtig godt grundlag for at analysere p? sektoren. Der tegner sig et yderst positivt billede for byggebranchen, men der kan naturligvis stadig komme nogle voldsomme afvigelser fra gennemsnittet, som kan p?virke resultatet for hele sektoren, siger adm. direkt?r Stefan Kercza fra Eniro Danmark, der st?r bag Proff.dk.
Dansk Byggeri: H?rd oprydning
I erhvervsorganisationen Dansk Byggeri genkender chef?konom Bo Sandberg den positive udvikling, som han blandt andet forklarer med et h?rdt udskilningsforl?b.
– Lav eftersp?rgsel og vanskeligere adgang til finansiering har betydet, at mange har m?ttet lukke og slukke, mens de tilbagev?rende virksomheder i dag har langt mere fokus p? bundlinje og soliditet frem for toplinje, siger Bo Sandberg.
– Pihl & S?n-konkursen i sommeren 2013 sendte chokb?lger igennem sektoren, og det har uden tvivl f?et mange virksomheder til at s?tte ekstra fokus p? l?nsomhed, forts?tter han.
Mens Pihl & S?n sidste ?r gik konkurs og dermed ikke er med i analysen, s? har MT H?jgaard pr?steret den hidtil st?rste indtjeningsfremgang p? n?sten 600 millioner kroner i seneste regnskabs?r.
Store udfordringer forude
Den store fremgang i det seneste regnskabs?r til trods forventer b?de Spar Nord og Dansk Byggeri, at tempoet i fremgangen vil aftage i de kommende ?r.
– Meget tyder p?, at en del af fremgangen i 2013 er af midlertidig karakter, fordi den h?nger sammen med tidsbegr?nsede politiske initiativer eller naturf?nomener, som ikke n?dvendigvis gentager sig hvert ?r, uddyber Jens Nyholm.
Han peger ligesom Bo Sandberg p? fortsat overkapacitet p? markedet for erhvervsejendomme, ligesom boligbyggeriet ligger p? et historisk lavt niveau.
– En del af den politisk- og storm-motiverede eftersp?rgsel vil r?kke ind i 2014, men derefter opst?r et hul i eftersp?rgslen, som ikke ser ud til at blive d?kket af eftersp?rgslen fra husholdninger og virksomheder, lyder det afsluttende fra Bo Sandberg.
For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst:
Chef?konom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Tlf. 7216 0142 eller [email protected]
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller [email protected]
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102 eller [email protected]
Om Regnskabsanalysen 2014
P? baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord ?rligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer p? virksomhedernes udvikling i resultat f?r skat, egenkapital og balance, s?dan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.
Analysen d?kker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden januar 2013 til juni 2013. Herfra fratr?kkes virksomheder med f?rre end fem ?rs regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbeg?ring.
Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus p? at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri og handel/detail.
Om Spar Nord
Med flere end 360.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 75 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de st?rste banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert ?r leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2013 et overskud f?r skat p? 670 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 125.000 aktion?rer.
For yderligere information se www.sparnord.dk
Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsv?rkt?j med fokus p? business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilg?ngeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med n?gletal og data omkring virksomheder og ledere ? alt sammen gratis.
Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.
For yderligere information se www.proff.dk

Om Eniro Danmark A/S
Eniro er en s?gevirksomhed, som indsamler, filtrerer og organiserer lokal information. Vores v?kst drives af brugernes ?gede mobilitet og multiscreen-anvendelse, hvor vi ligger i forkant med moderne teknologiske l?sninger. I mere end 100 ?r har Eniro hjulpet mennesker med at finde lokal information og virksomheder med at finde kunder. I dag er det en multiscreen-l?sning ? vores brugere s?ger informationer p? smartphones, tablets og desktop-computere. Mobilannoncering er den hurtigst voksende del af Eniros forretning. Eniro giver dig en smart genvej til det, du s?ger, hvor end du er eller skal hen.
Eniro er én af de st?rste lokale s?gevirksomheder i Norden. Eniro-gruppen har ca. 2.800 ansatte og har v?ret noteret p? Nasdaq OMX Stockholm siden 2000. I 2013 var Eniros oms?tning p? 3.660 mio. SEK.Mere end 80 procent af Eniro-gruppens oms?tning kommer fra digitale kanaler. Hovedkontoret ligger i Stockholm. L?s mere p? www.enirogroup.com.
Eniro Danmark udgiver blandt andet online- og mobils?getjenesterne Krak, Proff og De Gule Sider samt Mostrup Vejviser, Den R?de Lokalbog og Kraks Kortb?ger. I Danmark har Eniro ca. 400 ansatte.
Vedh?ftede filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy