DK

A.P. M?ller – M?rsk Interim Management Statement

Landbrug & F?devarer kan ikke genkende det pessimistiske billede, Finanstilsynet i ny analyse tegner af landbrugserhvervet. Kunderne har ingen grund til at flygte fra banker med store udl?n til landbruget.

P? baggrund af ny analyse fra Finanstilsynet advarer flere eksperter i B?rsen den 6. maj kunder mod at blive i banker med en h?j andel af landbrugskunder, fordi udviklingen i landbruget skulle udg?r en betydelig kreditrisiko. Men det billede kan Landbrug & F?devarer ikke genkende:

– Jeg kan ikke rigtig genkende Finanstilsynets pessimistiske analyse. Samlet set viser landbrugets forel?bige driftsresultater for 2010 en fremgang p? ca. 860.000 kr. pr. heltidsbedrifter, og samtidig oplever vi, at prisen p? landbrugsjord har stabiliseret sig p? det nuv?rende niveau. Desuden forventer OECD, at de langsigtede priser p? f?devarer vil ligge p? et h?jere niveau end i 2005, siger Lone Saaby, erhvervspolitisk direkt?r i Landbrug & F?devarer.

Hun understreger, at kunderne i banker med mange udl?n til landbruget derfor ikke beh?ver at bekymre sig:

– For plantebedrifternes vedkommende er der i de forel?bige tal tale om en fremgang p? 461.000 kr. i forhold til 2009 regnskaberne. Denne fremgang svarer til et positivt driftsresultat i 2010 p? ca. 170.000 kr. pr. bedrift. De forel?bige regnskaber afspejler dermed ikke det billede, Finanstilsynet tegner. Regnskabstallene viser ligeledes en positiv fremgang i driftsresultaterne for svine- og kv?gbedrifter p? hhv. 912.000 kr. pr. bedrift og 1.322.000 kr. pr. bedrifter, siger Lone Saaby og forts?tter:

– De akkumulerede nedskrivninger for landbrugserhvervet opg?res af Finanstilsynet til cirka 6 pct. i 2010. Dette er langt under det nedskrivningsniveau, der ses for eksempelvist bygge- og anl?gsbranchen. Samtidig er de akkumulerede nedskrivninger p? landbruget langt mindre end for en r?kke andre erhverv.

Om solvens
Stor eksponering mod landbrug er ikke i sig selv grund til at skifte pengeinstitut. Eksponeringen skal ses sammen med pengeinstituttets solvensprocent. Pengeinstitutterne har if?lge Finanstilsynet en gennemsnitlig solvensprocent p? 16,1 pct. p? koncernniveau og en solvensm?ssig overd?kning p? 61 pct. Nordjyske Bank og Vordingborg Bank, der fremh?ves som de mest landbrugseksponerede, har begge en solvensm?ssig overd?kning p? henholdsvis 80 og 76 pct.

Nordjyske Bank
Eksponering mod landbrug : 26,1
Solvensprocent 2010 : 17,4
Solvensm?ssig overd?kning (%)* : 80 %

Vordingborg Bank
Eksponering mod landbrug : 20,2
Solvensprocent 2010 : 17,1
Solvensm?ssig overd?kning (%)* : 76 %

Gennemsnit
Eksponering mod landbrug : –
Solvensprocent 2010 : 16,1
Solvensm?ssig overd?kning (%)* : 61 %

*Solvensprocent ud over det individuelle solvensbehov
http://www.lf.dkPressekontakt
Martin Skovmand
3339 4620

Landbrug & F?devarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 K?benhavn V
Danmark

Similar Posts