DK

Aarhus Lokalbank Aktieselskab Insideres handler Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes samt disses n?rtst?endes transaktioner med aktier i Aarhus Lokalbank Aktieselskab.

Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 16-2010, 18. maj 2010

Bestyrelsen og koncerndirektionen for FLSmidth & Co. A/S har i dag behandlet og
vedtaget del?rsrapport for perioden 1. januar-31. marts 2010. Del?rsrapporten er
aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt de yderligere danske oplysningskrav
til b?rsnoterede selskabers del?rsrapporter.

Der er ikke foretaget review og revision af del?rsrapporten.

F? adgang til del?rsrapporten via FLSmidths website:

http://www.flsmidth.com/dkreports”>www.flsmidth.com/dkreportshttp://<http://www.flsmidth.com/reports/danish>”><http://www.flsmidth.com/reports/danish>

Del?rsrapportens hovedkonklusioner er:

Stigende ordreindgang og tilfredsstillende indtjening i udfordrende marked
* Ordreindgangen er steget med 67% til DKK 5.195 mio. (1. kvartal 2009: DKK
3.111 mio.)
* Ordrebeholdningen er steget med 8% til DKK 22.883 mio. siden ?rsskiftet
(ultimo 2009: DKK 21.194 mio.)
* Oms?tningen er faldet med 13% til DKK 4.490 mio. (1. kvartal 2009: DKK
5.173 mio.)
* Driftsresultatet (EBITDA) faldt 20% til DKK 462 mio. (1. kvartal 2009: DKK
578 mio.) svarende til en EBITDA-margin p? 10,3% (1. kvartal 2009: 11,2%)
* Driftsresultatet (EBIT) faldt 24% til DKK 359 mio. (1. kvartal 2009: DKK
474 mio.) svarende til en EBIT-margin p? 8,0% (1. kvartal 2009: 9,2%)
* Resultat f?r skat (EBT) faldt 8% til DKK 342 mio. (1. kvartal 2009: DKK 372
mio.)
* Periodens resultat faldt 50% til DKK 233 mio. (1. kvartal 2009: DKK 467
mio.)
* Pengestr?mme fra driftsaktivitet steg 82% til DKK 349 mio. (1. kvartal
2009: DKK 192 mio.)
* Forrentet nettoindest?ende udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 2010 DKK
1.355 mio. (ultimo 2009: DKK 1.085 mio.)

Forventninger til 2010
* Forventningerne til cementmarkedet i 2010 er uforandret 50 mio. ?rstons
nykontraheret cementovnskapacitet globalt (eksklusiv Kina)
* FLSmidth & Co. forventer i 2010 fortsat en koncernoms?tning p? DKK 19-20
mia. og en EBIT-margin p? ca. 8-9%
* For de enkelte forretningsomr?der forventes i 2010 f?lgende:

+———+——————-+———–+
| | Oms?tning|EBIT-margin|
| | | |
+———+——————-+———–+
|Cement | DKK 9-10 mia.| ca. 9%|
| | | |
+———+——————-+———–+
|Mineraler| DKK 8-9 mia.| ca. 9%|
| | | |
+———+——————-+———–+
|Cembrit | DKK ca. 1,2 mia.| ca. 2%|
| | | |
+———+——————-+———–+

* Effekten af k?bsprisallokeringer vedr. GL&V Process forventes at udg?re ca.
DKK -100 mio. i 2010 i form af afskrivning af immaterielle aktiver
* Den effektive skatteprocent forventes i 2010 at blive ca. 30%
* Pengestr?mme fra investeringsaktivitet (eksklusiv akkvisitioner) forventes i
2010 at udg?re ca. DKK -400 mio.

Sp?rgsm?l til denne meddelelse bedes rettet til adm. koncernchef J?rgen Huno
Rasmussen p? +45 36 18 18 00.

Der afholdes telefonkonference vedr?rende del?rsrapporten i dag kl. 15:00. Se
n?rmere detaljer herom p? http://www.flsmidth.com”>www.flsmidth.comhttp://<http://www.flsmidth.com/>”><http://www.flsmidth.com/>

FLSmidth & Co. A/S
Corporate Communications & Investor Relations

[HUG#1416636]

1. Kvt. Del?rsrapport 2010: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts