Finans

ABG Sundal Collier Asset Mgt AS: Innl?sning i ABG Sundal Collier Oil Derivative Short (OILEADSHORT)

Sam C. Syvertsen (53) er i dag ansatt som ny
investeringsdirekt?r i Arendals Fossekompani ASA.
Syvertsen har siden 1995 v?rt ansatt i AFK’s
datterselskap Markedskraft i forskjellige
lederstillinger, fra januar 2007 som direkt?r for
Analyse. F?r dette har han bl.a. v?rt ?konomidirekt?r
og driftsdirekt?r i Norton AS.
Syvertsen er sivil?konom fra NHH i 1980, og har
fullf?rt h?yere avdeling ved NHH (1986).
Tidspunkt for tiltredelse er forel?pig ikke
fastsatt.
Source: Millistream

Similar Posts