Finans

Acta gis tillatelse til ? overta Axir

Emitering i Xact Derivat Bull

Handelsbanken Fondforvaltning AS har pr. 25.01.10 gjennomf?rt en emisjon i fondet XACT Derivat
Bull p? 4.000.000 andeler til en verdi av NOK 227.902.400. Det er etter dette 31.250.000 andeler i
fondet.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy