Finans

Admin AS og GeSun Management AS har ikke tillatelse til ? drive forsikringsformidlingsvirksomhet

Admin AS og GeSun Management AS har ikke tillatelse til ? drive forsikringsformidlingsvirksomhet. Kredittilsynet er gjort kjent med at medlemmer av Sm?bedriftsforbundet har mottatt et brev undertegnet av blant annet Admin AS og GeSun Management AS.
Brevet er vedlagt en giro for innbetaling av forsikringspremie for yrkesskadeforsikring plassert hos forsikringsselskapet Enterprise Insurance Company PLC.
Admin AS og GeSun Management AS har ikke tillatelse til ? drive forsikringsformidlingsvirksomhet og Enterprise Insurance Company PLC har ikke tillatelse til ? selge yrkesskadeforsikring i Norge.
Brev til Admin AS datert 15.12.2009 (pdf)
Brev til GeSun Management AS datert 15.12.2009 (pdf)

Similar Posts