DK

Advance vinder bureaukonkurrence om ?resundsbron

Hver tredje bygning har d?rligt indeklima, og det er en medvirkende ?rsag til sygdom, allergi og nedsat l?ring. I skoler og institutioner er der is?r behov for fokus p? forholdene inden d?re, og her er vejen til et bedre indeklima dagslys og frisk luft. Guldberg Skole p? N?rrebro i K?benhavn har arbejdet aktivt med indeklimaet for at sikre optimale forhold for b?rn og voksne.

Den bedste m?de at optimere indl?ringen i skolen p? er ved at forbedre indeklimaet. Det konstaterer en unders?gelse fra Center for Indeklima og Energi p? Danmarks Teknologiske Institut. Unders?gelsen viser, at optimerede man indeklimaet i folkeskolen, ville eleverne kunne opn? den samme viden p? seks ?r, som de nu bruger syv ?r p? at opn? i skolen.

De to vigtigste foruds?tninger for at opn? et sundt indeklima er dagslys og frisk luft, fordi lys og luft har en positiv indvirkning p? b?rns helbred, koncentrationsevne og motivation til at l?re i skolen. Dagslys stimulerer b?rnenes sans for rum, former og farver samt den generelle indl?ring, mens frisk luft udefra reducerer sundhedsskadelige partikler fra elektronik, st?v og fra selve bygningen.

Ovenlys optimerer indeklimaet
Ovenlysvinduer kan bidrage positivt til indeklimaet i mange bygninger. Om vinteren kan ovenlys i kombination med solafsk?rmning bidrage til bygningens energiforbrug ved at drage nytte af gratis energi fra solen og efterf?lgende holde p? varmen ved at rulle solafsk?rmningen for. P? den m?de nedbringes energiudgifterne i institutionen eller skolen. Samtidig kan strategisk placerede ovenlysvinduer optimere ventilationen i bygningen og give et luftskifte, der b?de sikrer frisk luft i lokalerne, og leder st?v og partikler ud.

– Mange ?ldre bygninger lever ikke op til nutidens byggestandarder, men f? tiltag som fx ovenlys kan forbedre indeklimaet betragteligt og g?re ?ldre bygninger mere energieffektive og indeklimavenlige. I store opholdsrum eller klassev?relser kan man ved at optimere dagslysforholdene sikre optimale l?ringsforhold for b?rnene, siger Jesper Salskov Jensen, direkt?r i VELUX Danmark A/S.

Guldberg Skole p? N?rrebro i K?benhavn er et eksempel p? en skole, der har f?et foretaget en energirenovering med fokus p? indeklimaet. Skolen er blevet forsynet med ovenlysvinduer, der s?rger for optimale dagslysforhold og naturlig ventilation ved hj?lp af et automatisk kontrolsystem, der selv kan kontrollere rumtemperaturen i lokalerne.

– Det betyder meget for os som skole, at vi kan tilbyde b?rnene gode indend?rs rammer, og det har vi virkelig f?et med energirenoveringen. I de lokaler, vi bruger til natur/teknik og billedkunst, er luften blevet markant bedre og den ?gede m?ngde dagslys fra de store glaspartier i taget har gjort lokalerne lysere og langt mere indbydende, siger Jeanne Jacobsen, skoleleder p? Guldberg Skole.

Hybrid ventilation er fremtiden
Frisk luft har ligesom dagslys stor indflydelse p? indeklimaet, og derfor er det vigtigt at s?rge for ordentlig ventilation i bygningen. Hybrid ventilation, hvor indeklimaet i perioder reguleres naturligt og i andre perioder mekanisk, er den mest energieffektive l?sning. Hybrid ventilation er billigere i drift end udelukkende mekaniske ventilationssystemer og dermed en mere energibesparende l?sning. If?lge en analyse fra VELUX Danmark kan energibesparelserne p? hybrid ventilation v?re helt op til 3,9 kWh/m2 i forhold til udelukkende mekaniske ventilationssystemer.

– Fordelen ved hybride systemer er, at de kontinuerligt v?lger den mest energieffektive driftsform til at opretholde et sundt indeklima, og p? den m?de forsyner bygningen med tilstr?kkelig ventilation under forskellige vejrforhold og ?rstider. Om sommeren kan naturlig ventilation v?re den mest effektive l?sning, mens det om vinteren ofte er mere hensigtsm?ssigt at anvende mekanisk ventilation, siger Jesper Salskov Jensen.

Et kontinuerligt luftskifte indend?rs sikrer et sundt og behageligt indeklima, og hybrid ventilation er derfor en god l?sning i offentlige byggerier, skoler og institutioner, hvor mange b?rn og voksne skal trives hver dag. I fremtidens byggerier vil der derfor ikke bare v?re fokus p? energieffektivitet, men p? at skabe indend?rs rammer, hvor voksne kan trives og arbejde, og b?rn kan l?re og udvikle sig.
http://www.velux.dk
Pressekontakt
Jesper Salskov Jensen
45 16 45 16

VELUX Danmark A/S
?dalsvej 99
2970 H?rsholm
Danmark

Similar Posts