Revisjon

Advarer mot feil r?ykvarsler (SE VIDEO)

For f?rste gang er det enighet om at optisk r?ykvarsler er bedre enn ionisk. Men ni av ti nordmenn vet ikke forskjellen.
Det offisielle r?det til n? har v?rt at du b?r ha b?de optisk og ionisk r?ykvarsler. Men n? mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening at du b?r velge optisk. Forbrukerr?det er enig.
Bakgrunnen er en r?ykvarslertest forsikringsselskapet If har gjennomf?rt. SE VIDEO FRA TESTEN HER.
? Forskjellen er sjokkerende stor n?r det gjelder evnen til ? varsle ulmebrann. Tester vi har gjort p? sikkerhetssenteret v?rt viser at de ioniske r?ykvarslerne oppdager dem altfor sent. De piper f?rst n?r luften er full av giftig r?yk, sier informasjonsdirekt?r Jon Berge i If Skadeforsikring.
En ulmebrann gir nesten ingen flamme, men utvikler en kald, gr?aktig r?yk av giftgasser.
? R?ykvarslerne som selges i dag er heldigvis stort sett optiske, men det er mange gamle r?ykvarslere i norske boliger. Vi vil derfor sterkt anbefale at folk bytter ut den gamle n? og s?rger for at den nye er optisk, sier Berge.
Vet ikke
Utfordringen er at dette er ukjente betegnelser for de fleste av oss.
53 prosent vet ikke forskjellen p? ionisk og optisk r?ykvarsler, viser en fersk unders?kelse YouGov har gjort for If Skadeforsikring. I tillegg svarer 34 prosent at de bare er litt kjent med begrepene.
? Kunnskapen er lav, s? her er det viktig at ogs? selgere av r?ykvarslere gir riktig anbefaling. Litt forenklet kan man si at ioniske r?ykvarslere lukter r?yken, mens optiske leser den, sier administrerende direkt?r Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
Foreningen endrer n? r?det til publikum p? egne nettsider, fra ? anbefale b?de optisk og ionisk til ? favorisere optisk.
Det samme gj?r Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er den nasjonale brannmyndigheten i Norge.
? Testene p? Ifs sikkerhetssenter er mer realistiske enn tidligere sammenlignende tester av de to teknologiene. Derfor endrer vi r?det. Selv om ioniske fortsatt er lovlige ? ha i boligen, er det ikke tvil om at optisk er best, sier senioringeni?r Lars Haugrud i DSB.
Av utseende ser de to r?ykvarslertypene like ut, men den ioniske har et radioaktiv-tegn p? baksiden.
Forbrukerr?dets r?d
Forskriftene om brannforebyggende tiltak i hjemmet sier ikke noe om hvilken teknologi du skal velge, bare at du skal ha minst én godkjent r?ykvarsler.
? Vi har v?rt i kontakt med en rekke eksperter p? r?ykvarslere. Ingen mener at du utelukkende b?r satse p? ioniske varslere, mens samtlige g?r god for den optiske varslerteknologien. V?r konklusjon er derfor at folk b?r velge optisk, sier Jogrim Aabakken, ansvarlig for produkttester i Forbrukerr?det.
Enda viktigere er det ? koble r?ykvarslerne i huset sammen, mener r?det.
? Om du velger ? satse p? kablet eller tr?dl?s sammenkobling er ikke s? viktig, for begge deler vil gi deg langt bedre sikkerhet enn separate varslere, sier Aabakken.
Brannekspertene anbefaler folk ? ha flere r?ykvarslere i huset enn kun den ene lovp?lagte, s?rlig hvis du bor over flere plan.
Siden 1992
Leverand?rer av brannalarmsystemer til proffmarkedet, det vil si skoler, sykehus, hoteller, storkj?kken og lignende, har holdt seg til optiske r?ykdetektorer i 20 ?r allerede.
? Vi s? stadig oftere branntill?p som ioniske r?ykdetektorer ikke reagerte p?. Etter hvert skj?nte vi mer bruk av elektronisk utstyr var en av grunnene. Branner i slikt utstyr produserer vanligvis kald r?yk uten flammer, og ioniske r?ykdetektorer og varslere er ikke laget for ? oppdage slike branner, sier Carsten Due i bransjeforeningen Noralarm.
Under halvparten av boliger utsatt for d?dsbrann har hatt fungerende r?ykvarsler, if?lge DSB.
? Det har nok lenge v?rt viktig for myndighetene ? kommunisere at man f?rst og fremst b?r ha en r?ykvarsler som fungerer. Men i dag b?r budskapet v?re at du b?r velge en r?ykvarsler som fungerer bra p? en ulmebrann i stedet for en som fungerer d?rlig. Og da b?r du velge en optisk, sier Due.
SLIK TESTET IF R?YKVARSLERNE:
12 r?ykvarslere ble montert i taket over en seng, halvparten optiske, halvparten ioniske. Luftens innhold av giftig kullos ble m?lt underveis.
Klokka13:55: Ulmebranntill?pet startes ved at en lampe legges under dynen i sengen. Etter n?rmere en time starter utviklingen av varme, r?yk og giftig gass.
15:09: Den f?rste optiske alarmen utl?ses. Innen 15:21 piper alle de optiske. P? dette tidspunktet er kullosmengden i luften lav og et menneske vil v?re ved bevissthet.
15:54: Den f?rste ioniske alarmen utl?ses. Rommet er da s? fullt av gasser at man er bevisstl?s. Et par av de andre alarmene utl?ses ogs? etter hvert, men to av de ioniske har hadde ikke begynt ? pipe da fors?ket ble avsluttet klokken 16:30.
(Testen ble foretatt hos If Sikkerhetssenter i Hob?l tidligere i ?r.)
Denne saken er skrevet og sendt ut av v?rt nyhetsbyr? Newswire.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Asia   #Scandinavia