b?rs

Advarer mot un?dvendig tvangssalg

08-09-2010 09:40 DnB NOR ASA

Boligeiere som sliter med ? gj?re opp for seg b?r i f?rste omgang spares for inkasso og trusler om tvangssalg, og antallet tvangssalg er un?dvendig h?yt. Det mener gjeldsspesialist og tidligere programleder for “Luksusfellen”, Lena K. Heimstad i Bank2. – Trusler f?rer til passivitet hos gjeldstyngete, sier hun.
Den tradisjonelle veien er ? sende misligholdt gjeld til inkasso n?r bankene har gitt opp ? f? orden p? misligholdet. Inkasso er begynnelsen p? det som ofte ender med tvangssalg av bolig.
Belastninger

– Personer som sliter med boligl?net har erfaringsmessig flere kreditorer enn bare prim?rbanken og boligl?net. Mange av dagens tvangssalg av boliger kunne v?rt forhindret om bankene generelt var flinkere til ? anbefale problemkunder ? s?ke bistand, p?peker hun. Bank2 er den eneste banken i landet som refinansierer problemgjeld og personer med betalingsanmerkninger. Heimstad sier videre at tvangssalg av bolig medf?rer konsekvenser langt utover det ?konomiske.
– Familier blir oppl?st eller rykket opp fra sitt n?romr?de, barn m? bytte skole, kan miste venner og bli stigmatisert. Tvangssalg utgj?r belastninger som bare de f?rreste kan forestille seg, sier hun, og fortsetter:
– V?r erfaring viser at det er mulig ? l?se sv?rt mange av sakene f?r de ender med inkasso og tvangssalg. Ofte er det en refinansiering som skal til, og da m? den enkeltes ?konomi sees i en st?rre sammenheng. Vi ser at det er mulig ? friskmelde veldig mange som har gjeldsproblemer. Derfor inviterer vi til ?kt dialog med andre banker som m?tte ?nske ? pr?ve alternative veier fremfor ? sende problemkundene til inkasso.
– Idet en sak er oversendt til inkassoselskapet overtar ofte systemene fremfor menneskene, og havner til slutt hos Namsmannen med vedtak om tvangssalg. De fleste mennesker er opptatt av ? finne en l?sning, samtidig som det er lett ? bli passivisert n?r ?konomien rakner, mener Heimstad.
Frav?rende
Hun mener at den menneskelige belastningen ved ? v?re i et gjeldsuf?re bidrar til at inkassobrev legges bort samtidig som menneskelig kontakt fra kreditorer ofte er frav?rende.
F?rste halv?r 2010 l?nte Bank2 ut over 200 millioner kroner til personer som ikke ville f?tt l?n eller refinansiering i tradisjonelle banker, blant annet som f?lge av betalingsanmerkninger og misligholdt gjeld.
– Vi betrakter oss selv som en ?konomisk akuttavdeling hvor m?let er at gjeldstyngede skal starte en prosses for ? bli friskmeldt. Alle kan g? p? en ?konomisk smell og n?r f?rst den realiteten er et faktum er det viktig ? ta tak i situasjonen umiddelbart og finne en best mulig l?sning. Valg av l?sninger kan v?re mange, men n?r det kommer til tvangssituasjoner er det kun to m?ter ? unng? dem p? ? kontanter til ? innfri forpliktelsene eller refinansiering, sier Heimstad.

For ytterligere informasjon kontakt:

Bank2 v/adm.dir. Raimond Pettersen, mobil 990 04 250
Bank2 v/Lena K. Heimstad, mobil: 909 88 296

R?d til personer med gjeldsproblemer

Veien ut av gjeldsfella:
Innse problemet. N?r du begynner ? f?le at du har et ?konomisk problem stemmer det som oftest! Skaff deg full oversikt over all gjeld og alle inntekter.
Finn ?rsaken. Er det et inntekts-, forbruks- eller gjeldsproblem? Hvor i budsjettet g?r det galt?
En helhetlig l?sning m? til. Brannslukking er som oftest en kortsiktig l?sning. Det er ikke lurt ? betale enkeltkrav uten en plan for resten av problemene.
En god l?sning krever mye av deg. Prioriter, selg alt du ikke har r?d til ? beholde.
5. V?r ?pen og ?rlig med kreditorene. Ta tak i situasjonen tidlig! Tillit er ofte veien til l?sning.
Be om st?tte og hjelp. Det kan v?re tungt ? slite i ensomhet. Ofte kan familie/venner v?re til god hjelp.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy