DK

?ndring af rapporteringssegmenter

?ndring af rapporteringssegmenter
Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Carlsberg -gruppen leverede st?rke resultater i 2010 p? trods af den russiske afgiftsforh?jelse, som p?virkede ?lmarkedet i Rusland p? en m?de, der var meget speciel for 2010.
? Overskudsgraden steg 130bp til 17,1% (15,8% i 2009), og resultat af prim?r drift steg til 10,25 mia. kr. (9,39 mia. kr. i 2009). Det rapporterede nettoresultat steg 49% til 5,4 mia. kr.
? De generelle markedstendenser for ?l blev forbedret i 2010 i forhold til 2009. Det er v?sentligt at bem?rke, at det russiske marked var st?rkere, end Gruppen forventede ved ?rets begyndelse.
? Gruppen ?gede markant sine investeringer til st?tte for de vigtigste varem?rker, herunder investeringer i innovationer, nye produkter samt digitale aktiviteter og medie-, forbruger- og kundeaktiviteter. Gruppen investerede ogs? i innovationer, der skal lanceres i 2011 og de kommende ?r.
? Gruppen ?gede sin markedsandel i store dele af forretningen i 2010. Den samlede markedsandel steg i Nord- og Vesteuropa. I ?steuropa var markedsandelen i Rusland flad, 39,7%, (kilde: Nielsen) p? trods af at Gruppen var prisf?rende hele ?ret. I 4. kvartal steg Carlsbergs russiske markedsandel 40bp til 39,7%. Ukraine fortsatte med at klare sig godt. I Asien blev der fortsat vundet markedsandele i hele regionen.
? Carlsberg-varem?rket steg 3% som f?lge af fodboldaktiviteter og ?gede investeringer i et ?r med fodbold-VM.
? Gruppens ?lvolumener faldt 1% til 114 mio. hl med et organisk volumenfald p? 2% (fald p? 2% for den samlede drikkevarevolumen). Eksklusive den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 og efterf?lgende lagernedbringelse i 1. kvartal ville den organiske stigning i ?lvolumen have v?ret ca. 1%.
? I 4. kvartal faldt ?lvolumen organisk med 5%. Justeret for den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 var udviklingen i de organiske ?lvolumener flad i kvartalet.
? Gruppens nettooms?tning steg 1% til 60,1 mia. kr. (59,4 mia. kr. i 2009) p? trods af udfordrende markedsforhold i Rusland som f?lge af den markante afgiftsforh?jelse. Det organiske fald var 3% og den positive valutaeffekt var 5% prim?rt som f?lge af styrkede ?steurop?iske valutaer. Pris/mix var -1%.
? Resultat af prim?r drift steg 9% til 10.249 mio. kr. (9.390 mio. kr. i 2009). Den organiske v?kst i resultat af prim?r drift var 1%. Justeret for den russiske lageropbygning og
efterf?lgende lagernedbringelse ville den organiske v?kst i resultat af prim?r drift have v?ret 8%. Valutakurser havde en positiv effekt p? 8%.
? ?rets resultat steg 49% til 5.351 mio. kr. (3.602 mio. kr. i 2009). Heri indg?r en ikke-kontant, ikke-skattepligtig indt?gt under s?rlige poster p? 598 mio. kr. relateret til trinvise akkvisitioner.
? St?rk v?kstfremgang i Asien, hvor Gruppen klarede sig bedre end markedet. Gruppen leverede signifikant v?kst i volumen, oms?tning og resultat i regionen.
? Den resterende del af synergieffekten p? 1,3 mia. kr. af Scottish & Newcastle-opk?bet blev realiseret i 2010 ? forud for planen.
? Det fortsatte fokus p? g?ldsnedbringelse bet?d, at den renteb?rende nettog?ld blev reduceret til 32,7 mia. kr. (35,7 mia. kr. ultimo 2009). Nettog?ld/resultat af prim?r drift f?r af- og nedskrivninger faldt til 2,3x (2,7x ultimo 2009). Efter akkvisitioner for over 2,5 mia. kr. var den frie pengestr?m 5.179 mio. kr.
? Selskabet foresl?r et udbytte p? 5,00 kr. pr. aktie for 2010, en stigning p? 43% i forhold til 2009, hvor udbyttet var 3,50 kr. pr. aktie.
? Carlsberg-gruppen har f?lgende forventninger til 2011:
? ?get markedsandel p? markeder, der samlet udg?r 2/3 af vores forretning
? H?j encifret procentvis v?kst i resultat af prim?r drift
? V?kst i justeret nettoresultat p? over 20%1
Koncernchef J?rgen Buhl Rasmussen har f?lgende kommentarer til resultatet: ?2010 var et meget specielt ?r for Gruppen p? grund af den markante afgiftsforh?jelse p? vores st?rste marked, og vi er meget tilfredse med de st?rke resultater for 2010. I store dele af forretningen ?gede vi vores markedsandel, og det viser, at vi kan effektuere vores planer. Vi tror p? en svag bedring i markedsforholdene i 2011, is?r i ?steuropa, hvor vi forventer, at det russiske marked vil komme tilbage til v?kst. I vores arbejde for at finde den rette balance mellem rentabel v?kst og l?bende effektivitetsforbedringer vil vi lancere innovationer og markedsredskaber til at underst?tte v?ksten i 2011. Vi vil gennemf?re igangv?rende og nye tiltag for yderligere at effektivisere vores forretningsmodel uden at g? p? kompromis med kvalitet og service over for vores kunder og forbrugere.?
Carlsberg vil gennemg? regnskabet p? en telekonference for analytikere og investorer i dag
kl. 9.00. Forud for telekonferencen vil pr?sentationsmateriale v?re tilg?ngeligt p? www.carlsberggroup.com. Kontaktpersoner:
Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221
Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412
Ben Morton, +45 3327 1417

A to już wiesz?  Forventet udbud p? Nykredit og Totalkredits refinansieringsauktioner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy