DK

Affitech A/S ?ndring ledelse/revision Affitech Annoncerer Organisations?ndringer

I medf?r af lov om v?rdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser LR Realkredit A/S
hermed om ekstraordin?re indfrielser (CK93) pr. d. 7. maj 2010.

Oplysningerne fremg?r af vedlagte fil.Filformatet er ?ndret til .xml i forhold
til den offentliggjorte meddelelse om CK 93 d. 11. maj 2010.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik p? opfyldelse af
transparensdirektivets krav om offentligg?relse. Oplysningerne vil
endvidere p? s?dvanlig m?de blive formidlet via OMX.

Sp?rgsm?l kan rettes til finanschef Henrik H?jby 33 42 07 37.

Med venlig hilsen

LR Realkredit A/S

Source: Millistream

Similar Posts