del?rsrapporter

Aggressive daytradere og mer forsiktige aksjesparere i februar

Steven Rafferty, Direkt?r for Cermaqs globale oppdrettsvirksomhet, har meldt fra at han vil slutte i Cermaq for ? begynne som finansdirekt?r i Morpol S.A., en lakseforedlingsvirksomhet med hovedkontor i Polen. Raffertys siste arbeidsdag er 31. mars 2010.
Rekruttering av ny COO vil starte umiddelbart.

Steven Rafferty har gitt betydelige bidrag til Cermaq, ogs? i sin tidligere stilling som finansdirekt?r, og vi ?nsker ham alt godt for fremtiden, sier konsernsjef Geir Isaksen.

For ytterligere informasjon – vennligst kontakt:
Geir Isaksen, konsernsjef, telefon: + 47 23 68 50 10, mobil: +47 91 34 82 81
Lise Bergan, Informasjonsdirekt?r, telefon: + 47 23 68 50 30, mobil: +47 93
25 11 14

Om Cermaq
Cermaq-gruppen er et internasjonalt konsern med virksomhet innenfor fiskeoppdrett, produksjon av fiskefôr og forskning innen havbruk. Cermaq opererer i dag i Norge, Chile, Canada og Skottland, som er de fire viktigste regionene for oppdrett av laks og ?rret. Konsernet er gjennom datterselskapet EWOS-gruppen verdens nest st?rste produsent av fiskefôr til laks og ?rret.
Datterselskapet Mainstream-gruppen er blant verdens st?rste oppdrettere av laks og ?rret. Konsernet hadde i 2009 en omsetning p? ca 9 milliarder kroner og har ca. 3 300 ansatte. Cermaq er notert p? Oslo B?rs med ticker CEQ.

www.cermaq.no

[HUG#1389814]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts